Mă bucură  enorm aceste dialoguri, întrucât ele împing înainte unele din capitolele pe care le mai am de scris la carte, prin dezbaterea  unor probleme de conținut de bazã. Sufletul nemuritor al omului se luptă cu  moartea. Azi, 28 noiembrie este ziua Părintelui sfânt Arsenie Boca. Vindecările  miraculoase ale Părintelui  prin ajutorul de la Hristos, sunt un imbold tainic sufletesc de a vorbi mai departe despre acestea.

Cãrțile "Cărarea Împărăției ","Sinteza gândirii Părintelui Arsenie Boca, în800 de capete" și multe altele,mi-au ajutat și îmi ajută permanent./ 1,2/

Sunt mai multe  elemente pe care le-am tratat în ultimul capitol, în care am utilizat citate.Cele referitor la" protezare,"sunt din cartea "Medicina Iubirii "publicată recent de  doctorii Adrian și Cristian Harghel./3/ Primul paragraf:"Cea mai importantă proteză a vieții este rugăciunea."  Am încercat aici să particularizez acest citat la rugăciunea inimii.  

Extincția  mi se pare că poate naște anumite ambiguități. Dacă spuneam protejare,  în loc de protezare, poate era mai bine, raportat la rugăciunea inimii. Nu este orice rugăciune.Mă gândisem  la sensul de cerere de ajutor divin, de adresare pentru sprijinul divin la susținerea vieții, schimbarea în bine mai departe. Argumentele aduse de scriitorul Dandu Briel, conform dialogului sunt mai plastice. Cu certitudine că, cei doi medici  pe care i-am citat, au gândit și printr-un  un termen mai ales medical, nu teologic, raportat la ce ni se pregătește de oamenii de știință pentru  viitor.        

Rugăciunea inimii, nu înlocuiește, nu repară părți ale corpului nostru,cum  nicio rugaciune nu face, ci  așa cum spune interlocutorul meu:" îl împlinește" pe om prin Hristos , îi dă astfel viață,  îl "energizează," "îi arată Calea"-Iisus Hristos  și  astfel îl înscrie "spre sfințire" prin  puterea lui Iisus Hristos -Dumnezeu. 

 Cu privire la ordinea între inimă, respirație și creier, de care am vorbit anterior, inima este pe primul loc și prin simplu motiv, cum spunea partenerul  de dialog:"că ea începe să bată încă din pântecele mamei, atunci când nu poate fi vorba de respirație proprie.Imediat la naștere, copilul începe să țipe și să respire, iar creierul lui conștient intră în funcțiune mult mai târziu. Pe parcursul vieții inima și respirația sunt legate indisolubil, și oricare din ele s-ar opri se oprește și cealaltă. Cu timpul ele sunt egale." Sunt sublinieri  deosebit de plastice.Raportat  la  creierul, rațional, ar fi de resubliniat faptul cum copilul răspunde și din pântecele mamei, chiar la 4 luni de la concepere, când este de mărimea unui  avocado, fără sistem auditiv definitivat, prin simțuri cred extrasenzoriale, părinților săi, executând imediat, ceea ce este rugat./ 4/ Am experimentat aceasta, la acel moment, cu fiica mea.

 Referitor la transfuziile de sânge, acest subiect m-a atras  de la început și mă atrage să îl dezvolt  oricât de mult. Mă simt  legat de el în toate cercetările  asupra transplanturilor de țesut lichid asupra mea. Există transplanturi solide, cele  de organe de exemplu și transplanturi lichide .

Remarca interlocutorului este foarte  interesantă, justă:"nicio transfuzie de sânge nu reușește să schimbe ADN-ul uman,"din simplul motiv, că ADN-ul omului este chiar sufletul lui, cum afirmă Prof. dr. Gheorghe Sandu de la Universitatea din Craiova/ 7,8/ conform Pr. Prof. Dumitru Stăniloae și Pr. Prof. Constantin Galeriu anterior, dar și Prof. dr. în biologie celulară -Bruce Lipton  de la Stanford University, prin prelucrarea rezultatelor recente  -anul 2006, din  cartea sa  celebră "Biologie des croyances"./4 /

Pe "matricea sufletului uman",Dumnezeu a creat, a clădit  omul, așezân-du-i moleculele, atomii șamd.

Chem  permanent  protecția  divină, utilizând rugăciunea inimii în timpul  transfuziilor. Am reușit,  pe parcursul ultimilor  aproape  douăzeci de ani,  printr-un miracol de la Dumnezeu , rostirea acestei rugãciuni .

Nu am avut la transfuzii, efecte negative importante, deși masele eritrocitare  transfuzate au crescut, chiar de  la început. Au fost  totuși mase  simplu deleucocitate, timp de 2 ani,  2011-2012,  neritmice, în cantități devenite apoi mari, în anumite perioade și datorită neritmicității acestora.

Se  afirmă de către medicii hematologi, faptul că, spre deosebire de alte componente ale masei eritrocitare, leucocitele T, dacă nu sunt îndepărtate la nivel avansat printr-o operație dublă, laborioasă, pot determina  prin cumulare, respingeri ale altor transfuzii.

Cauza, analizată de specialiști, este posibila proliferare a acestora, în condițiile unui sistem imunitar slăbit al persoanei care suportă transfuziile, proces ,în dauna propriilor leucocite T.

Acestea au și altă calitate, aceea de a comunica  nestingherit între ele, la distanță de multe mii de kilometri. O spun dr. Pearsal/ 5/, dar și doctorii Schwartz  și Rusek/ 3/, autorii  redutabili ai teoriei asupra memoriei sistemice" corelat cu memoria celulară , în lucrările acestora, și nu numai ei.

Prin leucocitele T, pot apărea la persoana transfuzată, influenţe probabil datorate memoriilor  celulare ale persoanelor donatoare, de așa natură încât să poată să-l afecteze  crescendo, prin proliferare,  pe primitor. Numãrul de transfuzii  lunare poate deveni deosebit de important.

Se poate ajunge la primirea  de masă eritrocitară de la 8 sau chiar mai multe persoane pe lună, ceea ce înseamnă primirea unei cantități suplimentare de 8x300=2400mg, aproape jumătate din cantitatea de sânge proprie, înnoită lunar.  

Din acest motiv și atenția la analizele de laborator este îndreptată asupra RAI-ului, înainte de fiecare transfuzie, care se impune la ajungerea sub nivelul de 8,5 al hemoglobinei. Este vorba de  o analiză specială. Dacă ea este negativă, se merge mai departe  cu transfuziile. Dacă apare pozitivă, înseamnă  sistarea imediat a transfuziilor, pentru a preveni riscurile de deces.

Eforturile mele de a mă ajuta permanent cu rugăciunea inimii, dar  și împărtășitul și spoveditul cu o anumită frecvență, au avut și au în vedere utilizarea sprijinului capital lăsat de Hristos–Fiul lui Dumnezeu, prin Sfintele Taine, pentru a nu mă îmbolnăvi grav, la un moment dat, chiar iremediabil. Proliferarea celulelor  sanguine străine, dacă se impune  agresiv peste tot, nu mai ai posibilitatea de a lupta cu boala.

Rugăciunea inimii este mai mult decât "o revărsare de iubire cu care Dumnezeu ne umple sufletul", așa cum afirmă deosebit, partenerul meu de dialog. Este un scut extraordinar de protecție al vieții creștinului.  Am constatat aceasta,  în împrejurări din cele mai diverse, de la situații în care viața mea a fost miraculos ferită, fiind în mare cumpănă, la cea a altor persoane  pentru care mă rugam intens. Am relatat aceasta în cartea" Drumul inimii către lumină". /9/

 Rostirea neîncetat, așa cum Mântuitorul nostru ne îndeamnă:" Rugați-vă neîncetat, față de varianta Postiți neîncetat,  șamd, deprinderea ei prin eforturi zilnice,cu ajutor divin,la rostire necontenită, asigură o protecție non-stop , nu numai ocazional.

 În cartea:"Drumul inimii către lumină", dar și în "33 de poeme Rânduri arse de iubire"/10/am descris  experimente pozitive  reușite, intervenite în viața mea, care mi-au lămurit aspecte deosebit de sensibile.

Rostirea în somn a rugăciunii inimii, a fost asociată fiecărui gând, pe care-l  poţi vizualiza  independent, până la trezire, ca într-un vis continuu. Gândurile erau vizualizate atunci precum frunzele, care se desprind și cad din arbore și dansează, în mișcarea pe care universul o descrie de "pendul celest."Fiara nu putea face nimic gândurilor, la acea rostire mereu.

Astfel, le prezintă  Sfântul Vasile de la Poiana Mărului /12/, despre care am vorbit în carte/9 / , dar și la Cercul Maria Egipteanca din anul 2015.

Cel rău, nu a reușit să se mai atingă de ele în somn, pornind din acel moment. Somnul  a devenit  odihnitor, fără  vise, fără încercări reușite de penetrare.

Rugăciunea inimii este "motorul sufletesc al vieții,"conform celor ce a afirmat mai departe partenerul meu de dialog, înțelegând legătura  pe care am subliniat-o cu mișcarea universului.

 Privitor la citatul utilizat: "Proteza divină a vieții veșnice este  Crucea", acesta  este luat  tot de la cei doi medici amintiți-Adrian și Cristian Harghel./6 / Este de discutat și aici,raportat la Cine este  Crucea în viața veșnică. Nu e vorba de un simbol. Ar fi prea mult prea simplu aceasta. Omul este el însuși o cruce. Dacă întinzi brațele în lateral, realizezi crucea, la propriu, fizic. Am făcut acest gest la Coloana Infinitului a lui Constantin Brâncuși de la Târgu Jiu, nu de mult, de lipire de sculptură și întindere a mâinilor, cu privirea spe cer. Am relatat  detaliat  de aceasta la capitolul dedicat marelui nostru sculptor Constantin Brâncuși din "Nopți pariziene"/ 11/.

"Pomul vieții "din Rai, este Crucea din Viața Veșnică , legat nemijlocit  de Hristos –Fiul lui Dumnezeu, conform celor spuse de  sfinţi.

 Referitor la "GPS-ul din creier descoperit recent de cei trei  laureaţi Nobel, m-au impresionat  exemplele date de interlocutorul meu , raportat la columbofilii, care  nu organizează concursuri cu porumbei călători  în perioada următoare unui cutremur, chiar de mică intensitate.Interlocutorul meu a adăugat: "Toți porumbeii se ghidează în zborul lor după "Rețeaua Hartamnn "a pământului, iar în cazul menționat aceasta își modifică forma și se strânge. Această rețea, are dimensiuni aproximative de doi pe doi metri,  iar în timpul cutremurelor are modificări spectaculoase.Dacă porumbeii , în zborul lor de concurs , care poate avea și sute de kilometri, sunt surprinși de un cutremur, ei pot fi total debusolați și pleacă în direcții absolut necunoscute și majoritatea se pierd. Columbofilii sunt extrem de atenți la acest fenomen.Un porumbel călător costă mult mai mult decât își poate imagina cineva ."

         Si omul are un"sistem  GPS pe creier și „celule rețea -Grid celles” descoperite și apoi premiate, din anul 2014. Dar,mai departe, așa cum admitea interlocutorul meu, nu se poate continua: „Duhul omului, nn. nu orice duh,  nu poate fi reprodus,  pentru că este însăși omul, cu toată personalitatea lui, cu gândirea, cu simțirea, cu mintea, cu toate visele și speranțele lui." Este chiar mai mult,spun eu.Discuţia sper va continua cu noul capitol. Ea are loc , deodatã cu o analizã documentată . 

 

 

 

Bibliografie

 

 

1.Pr. Arsenie Boca, "Cărarea Impărătiei", Editura Episcopia Ortodoxă a Aradului, 2006,

2. xxx"Părintele Arsenie Boca, mare  îndrumător de suflete din secolul XX, O sinteză a gândirii Părintelui Arsenie în 800 de capete", Editura Teognost, Cluj Napoca, 2002,

3. Schwartz G.E.R., Russek, L.G.S,  "The Living Energy Universe". Charlottesville, VA: Hampton Roads Publishing, 1999,

4.Bruce Lipton," Biologie des croyances: Comment affranchir la puissance de la conscience, de la matière et des miracles", Ariane Editions, 2006,

5.Pearsall P, "The Heart 's Code:Tapping the Wisdom and Power of Our Heart Energy",N17, New York,Random Hous, 1998,

6.Dr. Cristian Harghel, dr. Adrian Harghel," MEDICINA IUBIRII, Cum să ne vindecăm prin credință", Editura ANDREAS, București, 2017, capitolul 56, Protezarea Până unde? Paginile 334-337 ..... ,

7. Ieromonah Grigorie (prof.dr.ing.Gheorghe Sandu ),"Ştiinţă şi credinţă împreună pe calea Adevărului", Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 2007, pg.124-143,

8. Ieromonah Grigorie,"Evoluţia spre Creator", Editura Mitropolia Olteniei ,Craiova,2003, pg.65-148,

9.Mircea Florin Caracaș,"Drumul inimii către lumină", ediția a II-a , editura ePublishers, 7 Noiembrie 2017,

10.Mircea Florin Caracaș,"33 de poeme Rânduri arse de iubire", editura ePublishers, iunie 2016, 

11. Mircea Florin Caracaș,"Nopti pariziene ", editura ePublishers, februarie 2017, 

12. Mircea Florin Caracaș, prezentare Cercul Maria Egipteanca, anul 2015, 11 04 ,cu titlul  "Sfântul Vasile de la Poiana Mărului".

Vizualizări: 63

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al Negru pe alb !

Alătură-te reţelei Negru pe alb

Comentariu publicat de Mircea Florin Caracas pe Noiembrie 29, 2017 la 9:21pm

Multumiri pentru aprecieri doamnelor Agafia Dragan, Dorina Pop si domnule Ioan Grigoras, inclusiv  pentru penita 

Comentariu publicat de Ioan Grigoraș pe Noiembrie 29, 2017 la 8:56pm

PENIȚĂ!

Comentariu publicat de Mircea Florin Caracas pe Noiembrie 28, 2017 la 9:30pm

Comentariu publicat de Mircea Florin Caracas pe Noiembrie 28, 2017 la 9:20pm

Comentariu publicat de Mircea Florin Caracas pe Noiembrie 28, 2017 la 9:18pm

Zile de naştere

Zile de naştere sărbătorite mâine

Activitatea Recentă

Postare de log efectuată de BOGDANA ELENA SIMIONESCU
cu 11 minute în urmă
BOGDANA ELENA SIMIONESCU a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog idealuri în devenire a utilizatorului FLOARE ARBORE
cu 13 minute în urmă
Utilizatorului BOGDANA ELENA SIMIONESCU îi place postarea pe blog idealuri în devenire a lui FLOARE ARBORE
cu 15 minute în urmă
Lui Victor Bivolu i-a plăcut discuţia FARMECUL CARTOFILIEI – MEMORIA CĂRȚII POȘTALE – LOCALITATEA ZĂLAN a lui Victor Bivolu
cu 1 oră în urmă
Victor Bivolu a contribuit cu răspunsuri la discuţia FARMECUL CARTOFILIEI – MEMORIA CĂRȚII POȘTALE – LOCALITATEA ZĂLAN a utilizatorului Victor Bivolu în grupul SALONUL ÎNDELETNICIRILOR PLĂCUTE(HOBBY-URILOR
cu 1 oră în urmă
Victor Bivolu a adăugat 3 discuţii la grupul SALONUL ÎNDELETNICIRILOR PLĂCUTE(HOBBY-URILOR
cu 1 oră în urmă
Lui Victor Bivolu i-a plăcut discuţia ISTORIE ȘI CULTURĂ PRIN MEDALISTICĂ – LOCALITATEA ONEȘTI a lui Victor Bivolu
cu 1 oră în urmă
Victor Bivolu a contribuit cu răspunsuri la discuţia ISTORIE ȘI CULTURĂ PRIN MEDALISTICĂ – LOCALITATEA ONEȘTI a utilizatorului Victor Bivolu în grupul SALONUL ÎNDELETNICIRILOR PLĂCUTE(HOBBY-URILOR
cu 1 oră în urmă
Lilioara Macovei a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Paradoxala vină a utilizatorului Eugen Serea
cu 1 oră în urmă
Utilizatorului Lilioara Macovei îi place postarea pe blog Paradoxala vină a lui Eugen Serea
cu 1 oră în urmă
Utilizatorului Pop Dorina îi place postarea pe blog Paradoxala vină a lui Eugen Serea
cu 2 ore în urmă
Utilizatorului Eugen Serea îi place postarea pe blog idealuri în devenire a lui FLOARE ARBORE
cu 3 ore în urmă

Insignă

Se încarcă...