MĂRTURIE COMUNĂ CREDINȚĂ ȘI ȘTIINȚĂ ÎN DIALOG. SIMPOZIONUL DIN ANUL 2008 , DE LA UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIȘTE-PARTEA I

              Anul 2008 a fost unul deosebit de rodnic, din punct de vedere duhovnicesc. Este anul în care am încheiat Facultatea de Teologie Ortodoxă . Lucram în acea perioadă la Ministerul Învățământului, la Centrul Național de Curiculum și Evaluare - Învățământ Preuniversitar. Parintele Conf. Dr. Petre Comșa, cu generozitate extraordinară, mă luase cu Sfinția Sa  la Târgoviște , la Facultatea unde predă, să simt  puternic pulsul dialogului știință –teologie. Trecuseră doar 5 ani de la plecarea la cele veșnice a celui care  inițiase și împinsese Dialogurile  la cele mai înalte culmi- Părintele Prof. Dr. Constantin Galeriu .

În anul universitar 2006-2007, din dorinţa de a accentua şi dezvolta cercetarea teologică şi interdisciplinară, cu binecuvântarea şi sprijinul Înalt Preasfinţitului Prof. Dr. Nifon Mihăiţă, decanul Facultăţii de Teologie şi unul dintre liderii Universităţii Valahia, dialogul respectiv s-a transformat într-un Centru de Cercetare aprobat de Senatul Universităţii sub numele de Centrul de Cercetări Interdisciplinare Religie şi Ştiinţă „Sfântul Maxim Mărturisitorul”. Începând cu anul 2007 a fost înfiinţată Revista Centrului de Cercetări, Mărturie comună. Credinţă şi ştiinţă în dialog , şi s-au ţinut anual sesiuni de comunicări ştiinţifice, cu participare naţională şi internaţională pe teme specifice dialogului dintre credinţă şi ştiinţă. Astfel, în luna mai a anului 2007 a fost organizat Simpozionul cu tema  Premisele şi necesitatea dialogului dintre ştiinţă şi religie.  Toate lucrările prezentate au fost publicate în cadrul revistei Mărturie comună, credinţă şi ştiinţă în dialog. Tema Simpozionului din anul 2008 a fost Adevăr şi cunoaştere în cercetarea teologică şi  ştiinţifică actuală privind viaţa şi persoana umană /1/, şi a reuşit să reunească specialişti, cadre didactice universitare şi chiar academicieni din diferite centre universitare din ţară şi din străinătate. De asemenea, lucrările prezentate au fost publicate in extenso în revista centrului.

Chiar de la sosirea dis de dimineaţă,  am fost întâmpinaţi, de Înalt Prea Sfinția Sa Prof.Dr. Nifon Mihăiță, Arhiepsicopul Târgoviștei.

Dezbaterile și prezentările de lucrări au fost conduse direct chiar de Sfinția Sa. Am simțit o mare mângâiere sufletească, pentru  privirea adresată ,pe care  eu o simţeam  atunci permanent,  mai ales prin cuvintele calde rostite chiar la sosirea momentului introducerii  lucrării mele  "Sinergia persoanei în dialogul religie-știință. " / 1/Au fost prezentate astfel,  un număr de  nu mai puțin de 19 lucrări , una mai importantă ca cealaltă, rostite în acea zi, care a pornit foarte de dimineață , la Târgoviște.

Ceea ce voi căuta tot mai profund , în acest capitol  determinant al amintirilor mele , legat de "Vindecarea memoriei ", va fi să leg  idei  importante cu care m-am îmbogățit și eu și toți cei prezenți la această prestigioasă manifestare.

Ele au fost  reunite cum am spus într-un volum  coordonat direct de Înalt Prea Sfinția Sa -Prof. Dr. Nifon Mihăiță și  de Pr. Conf. Dr. Ion Stoica -prodecan / 3/  cu care am purtat discuţii extraordinare   ce vor fi prezentate în partea II-a , la fel, cu Pr. Prof. Dr. Vasile Răducă /4/ , unul din marii profesori de morală și bioetică europeni.

Erau în Sala  Amfiteatru, câteva sute de persoane: profesori și studenți și din domeniul științei și  din cel al teologiei, împreună cu invitați aleși,  din toată ţara.

Voi începe cu una din lucrările prezentate de Părintele Conf. Dr. Petre Comșa atunci și pentru  faptul că temele abordate , de o mare complexitate , au tratat atunci  aspecte indispensabile legate de această nouă carte.

Mult din creșterea mea duhovnicească  o datorez Părintelui Profesor și duhovnic în prezent, pe care îl simt aproape de sufletul meu , la fel precum Părintele  Profesor cu viață de sfințenie Constantin Galeriu, de care am vorbit în mai multe rânduri , în cărțile mele anterioare.

Este darul  minunat primit de la Dumnezeu  dupã plecarea la cele veșnice a  unuia din marii Duhovnici ai  Neamului românesc, acela de a cunoaște și apoi a  fi aproape , permanent de unul din ucenicii  acestuia , primul duhovnic al meu fiind  Pr. Prof.Dr. Constantin Ioniţã

"Aspecte ale Chipului și Asemănării în Antropologia Ortodoxă "/ 2/ prin însăși titlul acesteia, cheamă la  o atentă  analiză. Sfântul Vasile cel Mare, este atât de drag Părintelui , încât i-a dedicat o Teză de doctorat privitor la Hexaemeron /5 / . Este comentat  versetul biblic  citat în lucrarea prezentată : "Să facem om după chipul nostru și după asemănare". Pr. Comșa citează : "Pe unul îl avem de la zidire, pe altul îl dobândim prin voia slobodă. În alcătuirea dintâi, ni s-a dat să ne naștem după chipul Lui Dumnezeu. Prin voia slobodă se plăsmuiește  în noi ființarea după asemănarea Lui Dumnezeu"….

Au urmat un șir lung de întrebări pe care Părintele , cu  mare generozitate le ridică asupra acestuia subiect și răspunde , dintre  care notez:  "Ce înseamnă asemănarea chipului la care este chemat omul ? Se referă chipul la sufletul omului,  sau privește și  trupul ? Dacă se referă  chipul numai la suflet, atunci trupul nu este chemat  și el la asemănare?". Sfântul Ioan Gură de Aur spune : "prin cuvântul chip, trebuie înțeles stăpânire și nimic altceva, că Dumnezeu l-a creat pe om să fie stăpân peste toate cele de pe pământ./6 /  Sfântul Ambrozie, citat de asemenea , spune : " Lumina slavei și chipul ființei Tatălui, acestea sunt chipul exact al lui Dumnezeu în suflet"./7 / Iar Sfântul Ioan Damaschin adaugă:" Chipul e mintea și voința liberă. Asemănarea este ordinea morală ridicată la participarea  la dumnezeire."/10/ 

Fapt fundamental, omul este  creat după  chipul lui Dumnezeu, nu chipul lui însuși. Chipul însuși al Lui  Dumnezeu este Fiul lui Dumnezeu, iar Părintele ceresc este Arhetipul, precum se încredințează Sf . Vasile/ 8/  Pentru Sfântul Serafim de Sarov: " chipul este harul- suflarea divină de viață", la fel  ca pentru Sf.  Maxim Marturisitorul. Sf . Grigorie Palama, citat de asemenea de Pr. Conf. dr. Petre Comșa, pune accentul pe "Să facem om",  identificând   chipul cu omul întreg, iar omul constituit din trup și suflet- citează  de asemenea din Părintele Stăniloae /9 /.

Sf. Grigorie de Nazianz, așa cum sublinia, se referă tot astfel.  Interpretări sunt date în această direcție și de Sf . Paisie Velicicovski, citat de asemenea, făcând legătura cu Sfântul Grigorie Teologul/2/:" Omul cel curat cu sufletul și inima, trebuie să petreacă în rugăciunea harică, văzătoare, lucrată sfințit numai cu mintea, într-o vedere prea dulce a lui Dumnezeu, și cu bărbăție să o păzească ca lumina ochiului, ca pe un lucru al Raiului, ca ea niciodată să nu se împuţineze în suflet și în inimă."

Așadar, Dumnezeu este Minte, Cuvânt (Rațiune) și Duh, iar omul făcut după chipul Lui, are și el minte,  cuvânt sau rațiune și duh, conchide Părintele Petre Comșa./2 /

Citez : "Omul nu este făcut să fie rațiune, mânie și poftă, ci este făcut după Chipul Sfintei Treimi, adică este făcut să fie minte, rațiune și duh, așa cum Sfânta Treime este Minte, Rațiune și Duh". Și apoi Părintele , explică  extraordinar,  cum poate face omul să deturneze rațiunea, mânia și pofta spre minte, rațiune și duh:"de pildă pofta  o poate preface în mișcarea unui dor spiritual după cele dumnezeiești,  plăcerea , în bucuria curată pentru conlucrarea de bună voie a minții cu darurile dumnezeiești, frica , în grija de a ocoli osânda viitoare de pe urma păcatelor, iar întristarea , în  pocăința care aduce îndreptarea de pe urma păcatului din timpul de aici. ….Începe acum creștinismul să simtă bătăile acestei inimi duhovnicești, intră în cadențã cu ea , lucrează pământul inimii,vede slava lui Dumnezeu, mai ales în Sfânta Împărtășanie"/2/

Dezbaterea acestei probleme extraordinar de importante, explică  excelent de ce memoria umană cerebrală, nu poate fi înlocuită sau reparată  cu  deplin succes, ca și cum ai scoate  sau ai debranșa un GPS și l-ai înlocui cu altul ci apelând la mecansime de  tipul celor expuse mai sus.

Bibliografie

1. "Revista Centrului de Cercetări Interdisciplinare Religie și Știință Sfântul Maxim Mărturisitorul ", Facultatea de Teologie Târgoviște,  Mărturie comună, Credință și știință în dialog, Anul IV, Nr. 1 (4), 2008

2.Pr. Conf. Dr. Petre Comșa, " Aspecte ale chipului și asemănării în antropologia ortodoxă" , pg. 226-234,  Mărturie comună, Credință și știință în dialog, Anul IV, Nr. 1 (4), 2008,

3.Pr. Prof. Dr. Vasile Răducă ,"Procrearea umană medical asistată", paginile 52-66, Mărturie comună, Credință și știință în dialog, Anul IV, Nr. 1 (4), 2008,

4. Pr. Conf. dr. Ion Stoica, Pr. Lect. Drd. Sorin Bute, Univeristatea Valahia  Targoviste,

"Adevar și cunoaștere în cercetarea științifică și teologică privind începutul vieții umane. " p. 25-51, Mărturie comună, Credință și știință în dialog, Anul IV, Nr. 1 (4), 2008,

5.Sf. Vasile cel Mare, "Omilii la Hexaimeron, Omilii la psalmi, Omilii şi cuvântări", trad. de Pr. D. Fecioru, Bucureşti, 1986 (vol. 17 - P.S.B.).

6 . Sfântul Ioan Gură de Aur,   "Omilii la Facere " (1), PSB, vol. 21, trad. D. Fecioru, IBM al BOR, 1987, p. 102,

7.Sfântul Ambrozie al Milanului, "Hexaemeron", 67,42, citat după Ioan Gh. Coman,      Patrologie , IBM al BOR, București, 1956.

8. Părintele Galeriu, "Psihanaliza și dreapta credință a Bisericii" volumul Analele Universității, Valahia, Facultatea de Teologie, nr. 10/2001, Târgoviște, p. 26.

9.Părintele Prof. Dumitru  Stăniloae , "Teologia Dogmatică Ortodoxă", vol I, IBM al BOR, București, ed. II-a, 1996, p. 271.

10. Pr. Prof. Dr. Ioan Gh. Coman,Patrologia,  op. cit. p. 295, Sfântul Ioan Damaschin

Vizualizări: 121

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al Negru pe alb !

Alătură-te reţelei Negru pe alb

Comentariu publicat de Mircea Florin Caracas pe Decembrie 1, 2017 la 5:18pm

Mă bucur enorm de cele scrise de dumneavoastră doamnă Lilioara Macovei, și doresc să continui mai departe  așa.

La fel,  mulțumesc din inimă domnului Boris Alexandru și domnului Ioan Grigoraș , pentru peniță și comentariul documentat, apreciativ la manifestările de tip  simpozioane, conferințe, congrese,  cu  dialoguri importante .  

Comentariu publicat de Lilioara Macovei pe Decembrie 1, 2017 la 9:31am

Domnule Mircea, aceste postări aduc în noi însufleţire şi ,,chef" de viaţă. Eu am umblat prin lume cu dvs. cu scrierile acestea minunate şi bine  mi-a fost.  Mulţumirea simplă este putin săracă pentru  adevărata stare.

Comentariu publicat de Ioan Grigoraș pe Decembrie 1, 2017 la 8:43am

PENIȚĂ!

Comentariu publicat de Alexandru Boris Cosciug pe Decembrie 1, 2017 la 1:26am

"în luna mai a anului 2007 a fost organizat Simpozionul cu tema Premisele şi necesitatea dialogului dintre ştiinţă şi religie" (din articol)

În perioada 17 - 19 mai 2007 societăţile ALFA SG Franţa şi CLEPSYDRA România organizează cu sprijinul conducerii Colegiului Naţional Dinicu Golescu din Câmpulung şi sub patronajul Primăriei Municipiului Câmpulung-Argeş un seminar internaţional cu tema „Comunicarea Divinitate – Om - Natură” în vederea aducerii unor argumente ştiinţifice şi religioase privind existenţa unei inteligenţe universale extrasenzorială şi modalităţile ei de a comunica raţional cu omul şi cu natura. Programul general al seminarului va fi următorul: ............................................

Coincidenţă sau prestabilire de către Dumnezeu a dialogului raţional dintre oameni?

........................

Nu intru în amănunte, dar, pentru mine, şi acel eveniment m-a condus pe un alt drum paralel cu preocupările firmei mele... de la GENEZĂ la ... GENETICĂ ... şi apoi, prin intermediul prof. dr. ing Monica Borda de la UTCN, către susţinerea unei teme de doctorat, Biocomunicaţii extrasenzoriale, deocamdată contestată şi de religii şi de ştiinţă.

Pentru cei curioşi, la acel eveniment au fost prezentate următoarele teme:

– Fondurile europene şi utilizarea lor raţională privind creşterea calităţii vieţii la nivelul standardelor europene – studentă Maria Cristina Coşciug şi ing. Alexandru Coşciug

– Bio-sufletul, comunicaţia om-divinitate între ficţiune şi realitate – ing. Alexandru Coşciug şi elev George Valeriu Coşciug

– Teoria câmpului electromagnetic şi legătura acestuia cu natura şi cu divinitatea – înv. Elena Calangiu şi prof. Ion Calangiu, director CN Dinicu Golescu

– Principiile termodinamicii şi implicaţiile religioase – prof. Cornel Oargă

– Suprapopularea, factor de risc în dispariţia speciilor – prof. Viorel Niţescu

– Armonia matematică a naturii – prof. Eduard Minasian (fostul meu diriginte din liceu)

– Omul şi divinitatea în opera Sfântului Augustin – prof. Maricica Bulea şi prof. Cornel Bulea

– Avântul comunicaţiilor spaţiale fără fir şi libertatea omului – ing. Alexandru Badiu (fost coleg de facultate)

– Radiestezia, între ştiinţă şi preştiinţă - ing. Marian Constantinescu

– Stresul şi metoda evanghelică de tratament al lui – dr. psihiatru Rasho Ohannes Hovhannessian, fondator al centrului de formare “EUROSINS” Clermont, Oise, Franţa

– Omul şi Dumnezeu – dr. în teologie Radu Tascovici

- Posibilităţile tehnice de simulare pe calculator şi de realizare practică a unor echipamente de comunicaţie pentru microunde de tipul piesei intermediare a spermatozoidului – ing Florin Sobaru (fost coleg de facultate), CETIM Franţa

– Biserica, factor de normalitate a vieţii sociale – preot Dorel Stoica

– Arta şi divinitatea – prof. Gabriela Teodorescu, director Lic. Ec. Piteşti

– Compatibilitate organică şi anorganică – prof. Veronica Meşinski

– Convenţiile mondiale privitoare la protecţia mediului – ing. Florin Amzică

....................

Să dea Dumnezeu să ne vedem cu bine la evenimente frumoase şi utile!

Zile de naştere

Zile de naştere sărbătorite mâine

Activitatea Recentă

Postare de log efectuată de BOGDANA ELENA SIMIONESCU
cu 5 minute în urmă
BOGDANA ELENA SIMIONESCU a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog idealuri în devenire a utilizatorului FLOARE ARBORE
cu 7 minute în urmă
Utilizatorului BOGDANA ELENA SIMIONESCU îi place postarea pe blog idealuri în devenire a lui FLOARE ARBORE
cu 9 minute în urmă
Lui Victor Bivolu i-a plăcut discuţia FARMECUL CARTOFILIEI – MEMORIA CĂRȚII POȘTALE – LOCALITATEA ZĂLAN a lui Victor Bivolu
cu 1 oră în urmă
Victor Bivolu a contribuit cu răspunsuri la discuţia FARMECUL CARTOFILIEI – MEMORIA CĂRȚII POȘTALE – LOCALITATEA ZĂLAN a utilizatorului Victor Bivolu în grupul SALONUL ÎNDELETNICIRILOR PLĂCUTE(HOBBY-URILOR
cu 1 oră în urmă
Victor Bivolu a adăugat 3 discuţii la grupul SALONUL ÎNDELETNICIRILOR PLĂCUTE(HOBBY-URILOR
cu 1 oră în urmă
Lui Victor Bivolu i-a plăcut discuţia ISTORIE ȘI CULTURĂ PRIN MEDALISTICĂ – LOCALITATEA ONEȘTI a lui Victor Bivolu
cu 1 oră în urmă
Victor Bivolu a contribuit cu răspunsuri la discuţia ISTORIE ȘI CULTURĂ PRIN MEDALISTICĂ – LOCALITATEA ONEȘTI a utilizatorului Victor Bivolu în grupul SALONUL ÎNDELETNICIRILOR PLĂCUTE(HOBBY-URILOR
cu 1 oră în urmă
Lilioara Macovei a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Paradoxala vină a utilizatorului Eugen Serea
cu 1 oră în urmă
Utilizatorului Lilioara Macovei îi place postarea pe blog Paradoxala vină a lui Eugen Serea
cu 1 oră în urmă
Utilizatorului Pop Dorina îi place postarea pe blog Paradoxala vină a lui Eugen Serea
cu 2 ore în urmă
Utilizatorului Eugen Serea îi place postarea pe blog idealuri în devenire a lui FLOARE ARBORE
cu 3 ore în urmă

Insignă

Se încarcă...