Un om mare este un suflet mare, dacă este o inimă  mare…Mintea nici nu există de sine; dacă se cantonează în sine ea nu mai este spirit și devine forță impersonală. Mintea adevărată  caută inima, judecă și lucrează toate cu simțire, cu inima …. Omul e persoană numai în măsura în care mintea coboară în inimă … Când mintea se întâlnește cu inima, împreună fac icoana a tot adevărul … Adevărul omului e cel adânc în inima lui care este mai adânc decât sinele însuși .. Inima este alfa și omega ființei./ 1/

De Rabindranath Tagore m-am apropiat cel mai mult în anii studenției 69-74 , în dialogul acestuia cu Mircea Eliade,  căruia îi citisem aproape toate cărțile la BCS în limba română sau mai ales în franceză.

Apoi prin marele profesor de dogmatică ortodoxă Pr. George Remete,  de la Facultatea de Teologie, traducător unic al cărții "Gitanjali. "  Rabindranath Tagore în "Ecoul armoniilor", /citare din 1 spunea/: "Am dorit să îți spun cuvintele dragostei în propria lor muzică, dar această muzică nu răsună decât în inima mea, și ochii mei sunt încărcați de tăcere… O muzică răsunătoare ce transfigurează ființa. "

Poet romantic englez, John Keats (1795-1821), aduce în poezia sa cultul antichității și interesul pentru lumea medievală, folclorică și mitologică."Odă la o urnă grecească":

"De-i dulce cântul auzit, mai dulce/ E cel tăcut…Zi-i fluiere, nainte/ Cânt fără ton în suflet să se culce…"

Tonul conform encicopediei /4/ este un sunet simplu, produs de o sursă care vibrează sinusoidal în timp; interval dintre două sunete (muzicale) situate la o distanță de o secundă mare. Sunet reprezentând cea mai mare distanță dintre treptele alăturate ale gamei. Tonalitatea unei bucăți muzicale. A da tonul este  a intona treptele principale ale gamei în care este scrisă o bucată muzicală, din punct de vedere funcțional; a stabili înălțimea, tonalitatea unei cântări vocale, orientându-ne după diapazon. Înălțimea cu care se pronunță o silabă. Felul în care urcă sau coboară glasul în timpul vorbirii; inflexiune, intonație; fel de a spune ceva.

Tudor Arghezi, în "Morgenstimmung", / citare din 1 / "Morgen" ("di­mineață") și "Stimmung" ("dispoziție, stare de spirit") din limba germană   sau într-o traducere  liberă, titlul ar putea semnifica dul­cea chemare a timpului auroral spune :

"Tot sufletu-i un clopot mișcat în vânt pe toarte/ L-auzi printre utrenii sunând în ceasul vieții/I-asculți bătaia moale, a unuia departe /Și depărtat în brumă și noaptea cu drumeții…"

Căldura, lumina și savoarea sunt ale inimii . Valorile și frumusețile ar fi reci, dacă nu ar fi învăluite în acestea, captând  lumină încât se auresc si cântă, precum pământul sub razele soarelui. Inima este Frumoasa din pădurea adormită. /1/ Cea care are trezește toate din vraja blestemului și le face să cânte. ….Inima este cântul propriu al ființei și artei. Omul va fi  convins  că nu el este autorul tainei, ci doar locașul ei. Menirea lui este de a se supune actului creational și de a vesti Misterul Suprem. …"/1/

Anton Antonovich Delvig  (n. 17 august  [S.V. 6 august] 1798 , d. 26 ianuarie  1831 ) a fost un poet rus, contemporan și prieten cu marele poet  Alexandr Puskin.În cadrul liricii sale, se remarcă melancolia tonului, muzicalitatea sonetului, perfecțiunea formală, tendința de a fuziona clasicismul si romantismul .In "Poetul" spune :

"Rar din porunca divină , începe deodată să cânte / Are în cântec , o, zei !dragoste, viață și surâs;/ E-o desfătare de simțuri, cu gustul, aroma, culoarea/Vinului vechi destupat pentru un prieten drag/…"

Vorbim de murmurul inimii. Inima e o realitate din conditia supra-pământeană, absolută. Freamătul oricărei inimi afectează  direct universul.

"Inima dreaptă și întreagă este iubita ce tânjeste după Mire, într-un cânt fără de sfârșit. Viața ei nu poate fi decât o ardere permanentă, ca tămâia rugăciunii, pentru că aceasta este condiția iubirii; specificul iubirii este arderea permanentă, totală și maximă. "/ 1/ 

Revenind la Tudor Arghezi cu  "Psalm" acesta afirma :

"Ard către tine-ncet, ca un tăciune, /Te caut , te închipui, te gândesc"."Sonoritatea supremă în Univers este tăcerea inimii; ea este tăcere numai pentru surzi. Pentru ceilalți este armonia și miracolul total. Inima se dovedește a fi cor-anima, imperium artis, philosophiae, theologiae, universum artis, summum artisticum …"

De asemenea , revenind la Rabindranath Tagore, cu poemul "Grădinarul":

"Picioarele mi-s grele de povara inimii mele. " 

 "Messe pour la paix" , compozitie a marelui nostru  compozitor Gheorghe Zamfir, cuprinde : Kyrie-Doamne , Gloria-Slavă, Credo- Cred în Dumnezeu  Partea I-a ;Credo- Cred în Dumnezeu  , Sanctus-Imn , Agnus Dei-Mielul lui Dumnezeu, Partea II-a. 

Inregistrarea s-a făcut cu  participarea Orchestrei simfonice a Radio-Televiziunii Române, dirijată de Paul Popescu, corul Madrigal, dirijat de Marin Constantin și orchestra Gheorghe Zamfir.

Înregistrarea din 8-12 noiembrie 1975  s-a efectuat în studiourile Radio din România, coproducție cu RTV România și Ralux films-Phonogram.

Între  anii 1988-1990 , Zamfir a fost primit de trei ori la Vatican. Este primul muzician care a cântat în timpul Misei private a Papei Ioan Paul al II-lea. După moartea Sanctității Sale, creează special pentru comemorarea Sa conceptul muzical Totus Tuus,un set de piese pentru nai, orgă și grup vocal bărbătesc. 

Sunt patru mii de ani de existență în Europa a fluierului.

Tot atâta timp, natura a vibrat cu acest instrument, pe care românii l-au botezat nai, iar grecii l-au cunoscut sub numele de syrinx.

Pan și Dionysos se refereau la faptul că instrumentul care îi însoțea pe păstori la drum, la sărbătorile de cules al viilor, va avea un mare  viitor.

În prezent, naiul este instrumentul muzical cel mai complet, cel mai emoționant și cel mai uman./3/

Chiar natura însăși, i-a dăruit această forță magică. Acest instrument pe care doar românii l-au conservat prin muzica lor, e incomparabil cu oricare altul. El  a traversat istoria.A dat marilor genii atâtea întâlniri. Rezonanțele sale au rămas unice între pereții bisericilor, templelor, în tăcere, iar cea a omului aduce ecouri celeste, forța furtunilor,  cântul păsărilor.

Naiul nu este altceva decât natura,  omul cu suferințele, bucuriile, aspirațiile sale. Nu este un instrument al trecutului, nici unul  al viitorului. Este un instrument al tuturor timpurilor.

Mari maeștri ai muzicii ignorând existența acestui instrument ascuns cumva în lemnul din pădure, tija plantelor au utilizat mai ales alte instrumente .

A venit  ora când naiul are  literatura sa scrisă și toate melodiile acumulate în el din timpuri străvechi vor fi revelate./3/ 

Tot Gheorghe Zamfir spune -Doresc ca această mesă să fie, primul strigăt de eliberare al acestui instrument care deține atâtea minuni/ 3/ , încât suflarea unui om, este suficientă pentru a îl anima. Pactul pe care l-am încheiat în timpul anilor mei de studiu la conservator, stipula că va trebui să îl slujesc ca un sclav până la asfințitul vieții mele.Iată deci cine îmi inspiră prima mea opera simfonică. De ce o mesă. ..Oare cântecul divin al naiului mi-a impus-o sau nu.  Da, fără nicio îndoială. Altfel cum aș fi putut să încep să o scriu și să o termin în doar douăsprezece zile.  Am scris Mesa pentru Pace între 24 martie și 6 aprilie 1974.  Am scris-o cu angoasa pe care o simte orice compozitor care abordează pentru prima oară genul simfonic.Tot ceea ce contează  în momentul creației era creația însăși. Timp de douăsprezece zile și nopți m-am hrănit ca o vrabie și am dormit ca un iepure. Fără încetare au răsunat melodii și acorduri care erau în mine încă din copilărie, de când le ascultasem în extaz , cântate la nai de lăutari la nunți și sărbători tradiționale. Unele dintre aceste melodii mi-au inspirat messa./2/

Tot Zamfir spune :"Instrumentul care dă replică naturii mamă și care ține tovărășie omului în momentele sale de nostalgie și de bucurie, învie astăzi. Într-o noapte în care vegheam mi   s-a șoptit că acesta nu este decât începutul.  Numai gândul la Dumnezeu îmi împinge un fluviu de lacrimi în gât, blocându-mi respirația.…cântam singur, treceam  la pian, luând casetofonul, și înregistrând gânduri, memorii, și mai ales rugăciuni, și cântece, sau melodii care îmi veneau în minte din noaptea copilăriei mele.  Zeci și sute de sunete în forma de sârbe, jocuri din toate culorile și stilurile țâșneau din memorie, proaspete, ca și cum le-aș fi ascultat cu câteva ore înainte de a fi notate. Treceam la data, anul, ziua și versiunile în care le-am auzit atunci, cu 20 sau 30 de ani în urmă, cu solistul x și orchestra y, precum și locul unde le-am auzit întâia oară. "…. Descoperisem sacrul din tot și îl dizolvam în mine ca pe o esență scumpă. Astfel ajungeam la comparații uluitoare între muzica clasică și folclor, făcând analize peste analize din care întotdeauna folclorul ieșea învingător. Mă scăldam între sacrul din nai și sacrul din tradiția populară….. Omul este oglinda gândurilor, a trăirilor și aspiratiilor sale. În rugăciune, în post și curățenie și în lumină de trăiește, lumină devine. Folclorul românesc este sacru în tot ceea ce are și tot ce conține este divin.

Niciun popor nu parcurge natura, oprindu-se la fiecare mișcare, șoptind, punând întrebări și primind răspunsuri. Dialog cu frunza, cu creanga fiecărui copac, cu fiecare floare din pom, de pe câmp, din pădure. …Românul e poet, filosof, muzician, mare povestitor și interpret, e constructor de instrumente, olar, sticlar, zidar . E  omul complex și complet care în cadrul naturii și împreună cu ea umple spațiul divin dat pentru creație, rugăciune în evoluția  și în planul lui Dumnezeu.

"Mesa păcii" cu cele 6 părți amintite include esență muzicală. Simfonismul ei este copleșitor, cu solistica , fie că este vorba de instrumente populare ca țambalul , vioara , orga, naiul…sau  corul,  în cazul acesta cunoscutul Madrigal cu dirijorul Marin Cosntantin. Compozitorul înveșmântează genial partitura. Naiul dialoghează   cu orchestra sau alti instrumentiști. Ce poți spune decât aceea că simți vindecarea cumcurge puternic precum  șuvoiul de apă vie, după fiecare sunet .

Tu, Doamne , Slavă, Cred în Dumnezeu,  Imn , Mielul lui Dumnezeu sunt tot atâtea subiecte liturgice de reflecție la Dumnezeu, la divinitate ale Messei pentru pace. 

 

   Bibliografie

  1. Pr. Prof. George Remete , "Cunoașterea prin tăcere", Editura Reîntregirea , AlbaIulia, 2004, paginile 367-440
  2. Gheorghe Zamfir, "Binecuvantare si blestem", Ed. Arad, 2000, paginile 451, 475, 501.
  3. Gheorghe Zamfir, "Messe pour paix", Editions Chappell, 1976.Philips
  4. https://ro.wikipedia.org/wiki/Ton

Vizualizări: 45

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al Negru pe alb !

Alătură-te reţelei Negru pe alb


ADMIN
Comentariu publicat de Lilioara Macovei pe August 24, 2018 la 6:01pm

Încântătoare aceste materiale.

Munca dvs. vă este răsplătită şi aici prin lectură si apreciere.

Mulţumim!

Comentariu publicat de Irina Lucia Mihalca pe August 24, 2018 la 1:23pm

Multumesc frumos pentru aceste impresii si invitatie,  draga Mircea Florin. Cu drag voi veni (de voi putea).

Felicitari pentru cartile publicare si lumina lor!

Cele mai frumoase ganduri!

Comentariu publicat de Mircea Florin Caracas pe August 24, 2018 la 1:18pm

Dragă doamnă Irina Lucia.

Lucia înseamnă lumină, strălucire, iar împărăteasa Irina , martiră, a fost cea mai învățată și frumoasă personalitate feminină din antichitate creștină, încă de la treizeci de ani, dovadă că sute de învățați ai timpului au fost copleșiți de profunzimea cunoașterii ei , murind apoi  tot ca martiri .

Si noi, teologii ne-am ales-o toți protectoare. 

Mă bucură enorm apropierile sensibile creștine, legate de modul de concepere a existenței ca persoană, nu ca individ așa cum l-ar vrea societatea . Mulțumesc din inimă pentru faptul că v-ați apropiat de unele din scrierile mele,  mai noi sau mai vechi. Bucuria este reciprocă,  întrucât încep să citesc din  ce în ce mai atent scrierile dumneavoastră. 

Mi-ar face mare bucurie să ne cunoaștem la sfârșitul lunii octombrie, începutul lui noiembrie când sper să apară cărțile Memoria Iubirii și Vindecare prin muzică,  editura EIKON,  la care lucrez de peste doi ani .Prețuire pentru tot ceea ce faceți pe acest site.

Comentariu publicat de Irina Lucia Mihalca pe August 24, 2018 la 12:03pm

"Omul e persoană numai în măsura în care mintea coboară în inimă … Când mintea se întâlnește cu inima, împreună fac icoana a tot adevărul … Adevărul omului e cel adânc în inima lui care este mai adânc decât sinele însuși .. Inima este alfa și omega ființei./ "

Felicitari!

Cu bucuria lecturii,

Irina

Comentariu publicat de Mircea Florin Caracas pe August 13, 2018 la 1:42pm

Onorat de aprecierea lucrarii doamnelor Ada Nemescu, Dorina Pop si domnilor Eugen Serea si Ioan Grigoras.Astept cat mai multe comentarii.

Comentariu publicat de Ioan Grigoraș pe August 12, 2018 la 7:25am

Peniță!

Activitatea Recentă

Friciu Ioan a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog HAIKU a utilizatorului Friciu Ioan
cu 2 ore în urmă
Mircea Florin Caracas a contribuit cu răspunsuri la discuţia 17 NOIEMBRIE -SFÂNTUL GHENADIE a utilizatorului Mircea Florin Caracas în grupul SALONUL SPIRITUALITĂŢII
cu 2 ore în urmă
Lui Mircea Florin Caracas i-a plăcut discuţia 17 NOIEMBRIE -SFÂNTUL GHENADIE a lui Mircea Florin Caracas
cu 2 ore în urmă
Mircea Florin Caracas a adăugat o discuţie la grupul
cu 2 ore în urmă
Mircea Florin Caracas a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Trepte a utilizatorului aDa nemescu
cu 3 ore în urmă

ADMIN
Florin Alexandru Stana a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog UN CVARTET DE FELINE a utilizatorului Maria-Ileana Tănase
cu 4 ore în urmă
Eugen Serea a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Autumnală a utilizatorului Eugen Serea
cu 5 ore în urmă
Mircea Florin Caracas a lăsat un comentariu pentru aDa nemescu
cu 7 ore în urmă
Mircea Florin Caracas i-a dăruit un cadou utilizatorului aDa nemescu
cu 7 ore în urmă
Eugen Serea i-a dăruit un cadou utilizatorului Florin Alexandru Stana
cu 7 ore în urmă
Utilizatorului Maria-Ileana Tănase îi place postarea pe blog Alt Monolog absurd - Florin Alexandru Stana (audio) a lui Florin Alexandru Stana
cu 8 ore în urmă
Maria-Ileana Tănase a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog UN CVARTET DE FELINE a utilizatorului Maria-Ileana Tănase
cu 8 ore în urmă
Maria-Ileana Tănase a contribuit cu răspunsuri la discuţia Sfântul Apostol şi Evanghelist Matei. 16 noiembrie a utilizatorului Mircea Florin Caracas în grupul SALONUL SPIRITUALITĂŢII
cu 8 ore în urmă
Lui Maria-Ileana Tănase i-a plăcut discuţia Sfântul Apostol şi Evanghelist Matei. 16 noiembrie a lui Mircea Florin Caracas
cu 8 ore în urmă
Utilizatorului Maria-Ileana Tănase îi place postarea pe blog libertăţi lichide a lui FLOARE ARBORE
cu 8 ore în urmă
Utilizatorului Maria-Ileana Tănase îi place postarea pe blog De post, de dulce, de iubire a lui Ioan Grigoraș
cu 8 ore în urmă
Maria-Ileana Tănase a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog De post, de dulce, de iubire a utilizatorului Ioan Grigoraș
cu 8 ore în urmă
Utilizatorului Maria-Ileana Tănase îi place postarea pe blog ploaie de toamnă a lui Anisoara Iordache
cu 8 ore în urmă
Postare de log efectuată de Maria-Ileana Tănase
cu 8 ore în urmă
Utilizatorului Marilena Iorgulescu îi place postarea pe blog ploaie de toamnă a lui Anisoara Iordache
cu 10 ore în urmă