Pogorârea Duhului Sfânt – taină esențială a vieții noastre. FĂRĂ PLÂNS ȘI FĂRĂ IUBIRE NIMENI SĂ NU SE AMĂGEASCĂ, NU VA DOBÂNDI HAINA DUHULUI!

 •  

Părintele Gheorghe Calciu – Cuvânt la Rusalii

Eu cred că urmarea Pogorârii Duhului Sfânt sau vorbirea în limbi în inimile noastre, acum, după Cincizecime, este iubirea.

“Vă doresc ca această zi a Pogorârii Sfântului Duh să fie cu adevărat ziua deschiderii inimilor noastre, să primim Duhul lui Dumnezeu. Chiar dacă nu vorbim în limbi, să vorbim în limba divină, în limba îngerilor, prin care îl slăvim pe Dumnezeu, îl iubim pe Dumnezeu și îl iubim pe aproapele. 

Eu cred că urmarea Pogorârii Duhului Sfânt sau vorbirea în limbi în inimile noastre, acum, după Cincizecime, este   iubirea. De aici vine un limbaj universal și prin ea comunicăm. Dacă nu ai iubire, nu comunici. Dacă nu ai iubire poți să fii ca un post de radio, să vorbești douăzeci de ore pe zi: nu te comunici pe ține! Ești un automat care vorbește. De multe ori suntem automate care vorbim. Nu comunicămDar dacă ai iubire, chiar dacă nu spui decât numai trei cuvinte, ai comunicat ceva celuilalt.

Să dea Dumnezeu să păstrați această consecință a Duhului Sfânt în inimile dumneavoastră. Să comunicați prin dragoste. Să vă  iubiți unii pe alții, să-L iubiți pe Hristos, și în felul acesta vom fi o Biserică așa cum a fost dorită de Iisus Hristos: Biserica iubirii, în care ne vindecăm toți de toate bolile sufletești și trupești”.

(Părintele Gheorghe Calciu, Cuvinte vii, Ed. Bonifaciu, Bacău, 2009)

***

 • “Cel ce a greșit după botez, vădit lucru, este dezbrăcat de Hristos, a pierdut imbrăcămintea întru El și trebuie ca zi și noapte, cu credință, cu post și cu lacrimi, să ceară o nouă îmbrăcăminte în haina dreptății lui Hristos. Hristos nu-i părăsește pe unii ca aceștia cu totul, dar îi face să-și simtă goliciunea și-i mișcă să se roage cu smerenie ca să li se întoarcă darul înfrânării de la păcate. Cel ce nu este îmbrăcat în Hristos nu poate împlini poruncile lui. Să ne rugăm dar lui Hristos – singura noastră nădejde – ca să ne izbăvească de rănile pătimașe, să ne sfințească simțurile și să ne învețe pocăința și smerirea inimii. Leacul și tămăduitorul firii noastre slăbite și bolnăvicioase sunt Biserica și Domnul nostru Iisus Hristos.
 •  Dacă El nu va intra în suflet și Acesta nu va împărăți întrinsul în viața de acum, sufletul nu se va însănătoși și nu va avea nici o nădejde să intre în Împărăția cerurilor (…) Dumnezeu îi învie din moartea duhovnicească pe cei ce cred în Hristos încă din viața de acum. Ca semn al acestei învieri slujește harul Sfântului Duh, pe care îl dă sufletului oricărui creștin, ca și cum i-ar da un alt suflet. Orice suflet creștin de aceea se și numește credincios [duhovnicesc, n.n.], pentru că i s-a încredințat Sfântul Duh al lui Dumnezeu. În trupurile unor asemenea oameni Domnul Iisus Hristos coboară din cer ca intr-un mormânt, se unește cu sufletele lor, pe care le învie din moartea duhovnicească și cărora le dăruiește o vedenie harică a slavei acestei învieri”. (Sf. Simeon Noul Teolog);
 • “Înainte de plâns și de lacrimi, nimeni să nu ne amăgească cu vorbe deșarte (Efeseni V, 6), nici să nu ne amăgim pe noi înșine. Căci încă nu este în noi pocăință, nici adevărată părere de rău, nici frică de Dumnezeu în inimile noastre, nici nu ne-am învinovățit pe noi înșine, nici n-a ajuns sufletul nostru la simțirea judecății viitoare și a chinurilor veșnice.
 • Căci dacă ne-am fi învinovățit pe noi înșine și am fi dobândit acestea și am fi ajuns la ele, îndată am fi vărsat și lacrimiIar fără de acestea, nici învârtoșarea inimii noastre nu se va înmuia vreodată, nici sufletul nostru nu va dobândi smerenie, nici nu vom izbuti să ne facem smeriți. Iar cel ce nu s-a făcut astfel, nu se poate uni cu Duhul Sfânt. Și cel ce nu s-a unit cu Duhul acesta prin curăție, nu poate să ajungă la vederea și cunoștința lui Dumnezeu și nu e vrednic să se învețe tainic virtuțile smereniei” (Sf. Simeon Noul Teolog);
 • Vezi și: Predica Sfântului Luca al Crimeei (11 iunie) pentru ZIUA CINCIZECIMII (RUSALII): „ÎMPĂRATE CERESC, MÂNGÂIETORULE…”. Unde (nu) locuiește Sfântul Duh?

Vizualizări: 80

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al Negru pe alb !

Alătură-te reţelei Negru pe alb

Comentariu publicat de Mircea Florin Caracas pe Mai 29, 2018 la 9:51pm

DUHUL SFÂNT NU ESTE UN VIS-A-VIS AL OMULUI .  EL VREA SĂ FIE UNUL INTERIOR AL OMULUI PE CARE SĂ ÎL FACĂ ASEMĂNĂTOR ÎN HRISTOS.  DUHUL SFÂNT NU SE ARATĂ CA PERSOANĂ DEȘI  ESTE , CI   NE ARATĂ  LUCRAREA SA.

Multumesc pentru aprecierea lucrarii in a treia zi de  imensa Sarbatoare de Rusalii  doamnelor Dorina Pop , Roberta Suri si domnule Eugen Serea .Nu stiu de ce textul privitor la Sfanta Treime este mai putin apreciat 

Comentariu publicat de Mircea Florin Caracas pe Mai 29, 2018 la 9:39pm

Impresionat de like-uri doamnelor Dorina Pop, Roberta Suri si domnule Eugen  Serea 

Comentariu publicat de Mircea Florin Caracas pe Mai 27, 2018 la 1:06pm

MULTUMESC DIN SUFLET Doamna Lilioara Macovei si domnule Petru Platica pentru rezonanta avuta de aceasta lucrare -Omilia unei persoane de mare sfintenie Parintele Gheorghe Calciu Dumitreasa 

Comentariu publicat de Mircea Florin Caracas pe Mai 27, 2018 la 1:02pm

Am publicat adineauri o sinteza a Omiliei rostite azi la Liturghia  de

la Catedrala Patriarhala din Bucuresti pe care am audiat-o la Trinitas,  ne fiind in starea fizica de a merge la Catedrala din Paris

Ea  exprima  puternic, extraordinar  mai  tot ceea ce sa intelegem  noi oamenii , asupra acestui AJUTOR DE LA DUMNEZEU FARA DE CARE NU AR EXISTA LUMINA SI CREATIE LITERARA SI PENTRU CARE SA MULTUMIM  .

Sper ca raspunsul cititorilor de pe site sa fie pe masura , sa nu treaca cu indiferenta de acest EVENIMENT CAPITAL PENTRU FIECARE DINTRE NOI 

Comentariu publicat de Mircea Florin Caracas pe Mai 27, 2018 la 12:56pm

 

 Cuvântare la Pogorârea Sfântului Duh a Prea Sfințitului Daniel Patriarhul României

Sărbătorirea Cincizecimii mai este denumită și RUSALII. Evanghelia Praznicului și Apostolul citite azi ne vorbesc de Lucrarea Duhului Sfânt trimis ca Mângâietor de  către  Iisus Hristos -Fiul lui Dumnezeu în chip de LIMBI DE FOC. Este și APA CEA VIE.

DUHUL SFÂNT NE ARATĂ ȘI LUCRAREA BISERICII CONSTITUITE- INSTITUITE ACUM. Aceasta se bazează pe Întruparea Mântuitorului nostru și toată Lucrarea Sa. Biserica este Adunarea tuturor popoarelor prin credința în Dumnezeu, Adunarea în Iubirea Prea Sfintei Treimi.

Iisus Hristos  este Capul Bisericii .Biserica Mărturisitoare  este Comuniune  a oamenilor ce s-au botezat în numele Sfintei Treimi . Fiecare Apostol avea deasupra capului acestuia limbi de foc.

Îndată după aceasta ei vorbeau în limbi diferite, limbile popoarelor în mijlocul cărora locuiau .

Grăiau  de Lucrările lui Dumnezeu,  fiind înțeleși de cei din jur, fiecare în limba lui. Toate acestea însemnau și neamurile de diferite limbi cărora li se vor adresa mai târziu pentru umanitate.Apostolii vor propovădui popoarelor diferite adunate în numele Sfintei Treimi prin Lucrarea Duhului Sfânt . El, Duhul Sfânt unește persoane și neamuri diferite pe baza botezului, în numele Sfintei Treimi .

Prin Biserică există comuniune deplină. De aceea sărbătoarea de mâine- luni este cea majoră, cea  a Sfintei Treimi. Limbile ca de foc au o semnificație nu numai misionară a propovăduirii  Evangheliei, Vestea cea bună de la Dumneeu peste tot.  Ele au și o semnificație duhovnicească pentru noi toți .

 Duhul Sfânt  nu se arată în chip de om, ci aceea de Limbi de Foc.

 DUHUL SFÂNT NU ESTE UN VIS-A-VIS AL OMULUI .  EL VREA SĂ FIE UNUL INTERIOR AL OMULUI PE CARE SĂ ÎL FACĂ ASEMĂNĂTOR ÎN HRISTOS.  DUHUL SFÂNT NU SE ARATĂ CA PERSOANĂ DEȘI  ESTE , CI   NE ARATĂ  LUCRAREA SA .

Focul este curățitor.  Metalele sunt ținute în foc până se topesc,  fiind incandescente.Sunt arse astfel de zgură .  Așa se curățește și omul de păcate și  lanțurile acestora-patimile.

Focul este izbăvitor, el ne încălzește inima, ca să ne rugăm fierbinte  lui Dumnezeu Tatăl. Duhul Sfânt trezește Dorul Iubirii lui Dumnezeu, pentru că suntem cu toții ai Lui.

Curățitor, izbăvitor, luminător.  Să înțelegem că viața pământească este locul și timpul în care ne pregătim  pentru viața cerească , în iubirea Sfintei Treimi.

Curățirea sufletelor are loc și prin Taina Pocăinței. Omul își plânge păcatele sale cu lacrimile pocăinței . Azi se întâlnesc Lucrarea ca \Foc a Duhului Sfânt cu Lucrarea ca Apă cea Vie, Harul este Sfintitor și Dătător de viață,   venit de la Dumnezeu,  așa cum spune atât de minunat Psalmistul David în Psalmul 103 -Trimite-voi Doamne Duhul Tău ... 

Prin Duhul Sfânt, Dumnezeu  dăruiește nu numai viață biologică -fizică pentru tot ceea ce este viu ci  și pentru cei care credem în Iisus Hristos-Fiul lui Dumnezeu .

Viața Duhovnicească este Viața Veșnică. Duhul Sfânt ne dăruiește înfierea.

PRIMIM ÎNFIEREA  PRIN SFÂNTUL BOTEZ ȘI ARVUNA ÎNVIERII .Pregătirea  noastră este  pentru Învierea de obște. Proorocul Iezechiil arată în Vechiul Testament faptul că vom învia la sfârșitul veacurilor. Atât Lucrarea Focului cât și cea a Apei  Vii se întâlnesc în Lucrarea Duhului  Sfânt . Rugăciunea Duhului Sfânt este- Împărate Ceresc, Mangâietorule, Duhul Adevărului Care pretutindenea ești și pe toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și Te sălășluiește întru noi și ne curățește de toată întinăciunea și mântuieste Bunule sufletele noastre, Amin

După aceea rostim Sfinte Dumnezeule Sfinte Tare Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi .

Nu putem ajunge decât prin Duhul Sfânt la Tatăl Nostru -Tatăl unui Fiu Veșnic ce S-a descoperit în om. În Iubirea Sfintei Treimi cea a Fiului Ceresc  simțim că suntem iubiți de Dumnezeu, prin Iubirea Sfintei Treimi. Astăzi este Ziua Bisericii constituite prin Pogorârea  Duhului Sfânt asupra Apostolilor conducători ai Bisericii Ea s-a extins prin botezul  a peste trei mii de oameni . Biserica s-a extins și se  va extinde mai departe prin Sfântul Botez. Taina Bisericii este Taina Iubirii  lui Dumnezeu pentru oameni și a acestora pentru Dumnezeu.

Frunzele de tei sau de nuc seamănă cu Limbile de Foc  venite deasupra Apostolilor . Acestea  arată că Duhul Sfânt îi sfințește pe creștini dar și natura, holdele și roadele pământului, precum și tot ceea ce ne înconjoară , spre Slava Sfintei Treimi și a noastră mântuire 

Comentariu publicat de Mircea Florin Caracas pe Mai 27, 2018 la 9:40am

Multumesc din inima  doamna Zarra si domnule Ioan Grigoras pentru aprecierea pe acest site a Rolului Pogorarii Sfantului Duh si faptului ca  Acesta doar ne ajuta deplin in  orice activitate artistica  adevarata  inclusiv  cea literara 

Comentariu publicat de Mircea Florin Caracas pe Mai 27, 2018 la 9:36am

https://ro.orthodoxwiki.org/Gheorghe_Calciu-Dumitreasa

Părintele Gheorghe Calciu-Dumitreasa (n. 23 noiembrie 1925 - m. 21 noiembrie 2006) a fost preot ortodox de renume în secolul XX.

Viaţa

Gheorghe Calciu-Dumitreasa s-a născut la 23 noiembrie anul 1925, în localitatea Mahmudia din judeţul Tulcea, într-o familie cu 11 copii. În 1945 a absolvit Liceul „Principele Carol” din Tulcea şi apoi s-a înscris la Facultatea de Medicină din Bucureşti.

A intrat pentru prima dată în atenţia regimului comunist în 1948, pe când era student în anul II la medicină. Timp de 15 ani a trecut prin închisorile comuniste de la de la Jilava, Aiud şi cutremurătoarea reeducare de la Piteşti.

Nu există cuvinte care să poată descrie suferinţele îndurate în răstimpul de 16 ani cât a fost încarcerat. După cum el însuşi spunea:

"Citesc acum la cărţile despre Piteşti […] şi orice s-ar scrie despre aceste lucruri este fad pentru noi, cei care am trecut pe acolo […] încerc să explic ceea ce nu se poate explica, ceea ce nici nu trebuie explicat"

A fost eliberat în urma amnistiei generale din 1964.

Ieşind din închisoare, a pornit spre împlinirea promisiunii făcute lui Dumnezeu în anii de detenţie:

„Doamne, dacă mă scoţi teafăr de aici, o să-ţi slujesc Ţie!”

A absolvit mai întâi cursurile Facultăţii de Filologie ale Universităţii din Bucureşti.

A urmat apoi, cu concursul Patriarhului Iustinian Marina şi al Mitropolitului, pe atunci doar ieromonah, Antonie Plămădeală, cursurile Facultăţii de Teologie din Bucureşti.

În această perioadă preda limba franceză şi Noul Testament la Seminarul Teologic din Bucureşti, fiind unul dintre profesorii preferaţi ai elevilor teologi.

Şi aici însă s-a lovit de nedreptăţile regimului totalitar, fiind împiedicat să-şi susţină teza de doctorat, ale cărei cursuri le absolvise.

Evenimentele se precipită însă în 1977 când este demolată Biserica Enei din Bucureşti, cu planul de a se construi în locul ei un restaurant. Fire puternică şi nesupusă nedreptăţii, la un an după devastatorul cutremur de pământ din Bucureşti, Părintele Gheorghe Calciu porneşte la rândul său un cutremur, de data aceasta spiritual, care va zgudui din temelii maşinăria comunistă.

La data de 8 martie 1978, în miercurea din săptămâna brânzei, Părintele citeşte în Biserica Radu Vodă (Bucureşti) "Întâiul cuvânt pentru tineri", primul dintr-o serie de şapte predici care vor strânge laolaltă tineri din toate mediile universitare. Seminarişti, studenţi universitari şi politehnişti vor face neîncăpătoare biserica seminarului bucureştean. Autorităţile se revoltă şi trec la represalii, încuind biserica şi pe seminarişti în dormitoare. Cu toate acestea Părintele continuă să predice de pe treptele bisericii în mijlocul unei mulţimi fremătătoare.

După al şaptelea cuvânt, Părintele este supus unei întregi campanii de intimidare care culminează cu arestarea sa în anul 1979.

Până şi biserica este forţată să se dezică de sfinţia sa, caterisindu-l.

Detenţia sa abuzivă va declanşa un val de proteste în cadrul comunităţii române din exil. Personalităţi marcante ale vremii ca Margaret Thatcher, Ronals Reagan vor interveni în favoarea sa. Urmarea a acestor presiuni internaţionale, Părintele Calciu este eliberat după alţi cinci ani de detenţie, dar este silit să părăsească ţara.

Forţat să-şi părăsească propria ţară, pentru libertatea căreia îşi vărsase sângele, se stabileşte la Washington DC împreună cu preoteasa Adriana şi fiul său Andrei.

De pe continentul american continuă să susţină eforturile românilor din exil de a influenţa situaţia României.

Un exemplu în acest sens este festivalul ROMFEST, al cărui iniţiator şi preşedinte a fost. Părintele Calciu devine o voce cunoscută la Radio Vocea Americii şi Europa Liberă, alimentând prin cuvintele sale speranţele de libertate ale celor de-acasă.

După 1990 Părintele Calciu a revenit de mai multe ori în România. Deşi primele contacte cu România post-decembristă îi lasă un gust amar, după cum singur mărturiseşte, continuă să se întoarcă pe meleagurile strămoşeşti.

În ultimii ani face chiar adevărate tururi de forţă, predicând în toate colţurile ţării atrăgând ca din totdeauna tinerii, atât de aproape de inima sa.

În acest răstimp continuă să păstorească cu dăruire credincioşii parohiei Sfânta Cruce din Washington DC. Editează lunar un buletin parohial distribuit în toate colţurile lumii. Continuă să scrie şi să predice pentru Iisus Hristos şi Evanghelie, să hrănească săracii, să ajute nevoiaşii, să aibă mereu o vorbă bună pentru fiecare.

Acoperă greşeli, vindecă răni, înlătură dezbinarea cu duhul lui Hristos. Viaţa sa întreagă o dedică celorlalţi.

S-a săvârşit din viaţă la 21 noiembrie 2006, în Statele Unite ale Americii (Washington DC).

Slujba de înmormântare a fost oficiată de Prea Sfințitul Episcop Vicar Irineu Duvlea. În România, a fost prohodit în biserica Radu Vodă (de unde fusese alungat în 1979) de însuși Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Prea Fericitul Teoctist, alături de alți ierarhi și foști elevi, ajunși acum preoți.

Conform dorinței sale, rămăşiţele pământeşti i-au fost aduse în țara pe care a iubit-o atât de mult, fiind înhumate în cimitirul Mănăstirii Petru Vodă, din județul Neamț (unde a fost prohodit de Părintele Arhimandrit Iustin Pârvu, de monahii obștei și de sute de credincioși).

Scrieri

 • Şapte cuvinte către tineri (Ed. Anastasia, Bucureşti, 1996)
 • Christ is calling you. A course in catacomb pastorship (St. Herman of Alaska Brotherhood, Platina/California, 1997)
 • Rugăciune şi lumină mistică. Eseuri şi meditaţii religioase (Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1998)
 • Războiul întru cuvânt (Ed. Nemira, Bucureşti, 2001)
 • Homo americanus. O radiografie ortodoxă (Ed. Christiana, Bucureşti, 2002).
Comentariu publicat de Ioan Grigoraș pe Mai 27, 2018 la 7:39am

Peniță!

Comentariu publicat de Mircea Florin Caracas pe Mai 27, 2018 la 2:48am

Acatistul Preasfântului și de viață Făcătorului Duh


 

Condac 1:

Veniți toți credincioșii să preaslăvim pogorârea Sfântului Duh. Cel Care din sânurile Tatalui a purces asupra Apostolilor, acoperind ca și cu niște ape pămantul de cunoștința lui Dumnezeu și învrednicind de harul cel de viață făcător al învierii și de slava cea de sus pe cei ce aleargă la El întru curățire, sfințind și îndumnezeind pe cei ce strigă: Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte și te sălașluiește întru noi!

Icos 1:

Îngerii cu fețe luminoase în ceruri neîncetat slavoslovesc pe Duhul cel Sfânt, după cuviința datorată Izvorului vieții și Luminii celei Nematerialnice. Dimpreuna cu ei Te preaslăvim și noi, Duhule Necuprins cu mintea, pentru milele Tale cele ascunse, și cu smerenie ne rugăm să fim adăpostiți sub adumbrirea Ta cea fericită:
Vino, Lumină Adevărată, Duhovnicească bucurie;
Vino, Nor Purtător de rouă și Negraită Frumusețe;
Vino și primește ca pe un miros de bună mireasmă duhovnicească lauda noastră;
Vino și dă-ne nouă să ne împărtășim de bucuria purcederii Tale;
Vino și înveselește-ne cu îmbelșugarea darurilor Tale;
Vino, Veșnicule Soare neapropiat și întru noi Îti fă locaș;
Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte și Te sălășluieste întru noi!

Condac 2:

În chipul limbilor de foc, întru lumină și suflare de vânt de bucurie făcătoare, pogorându-Se Duhul cel Sfânt peste Apostoli și de văpaia lui fiind cuprinși, chemat-au pescarii întreaga lume la Biserica lui Hristos; necazuri și nevoi răbdând cu bucurie pe pământ și pe ape, de morțile cele cumplite nu se spăimântau, în tot pământul ieșind vestirea cântarii lor, celei de Dumnezeu insuflate: Aliluia!

Icos 2:

Potir de ploaie dătător, izvorâtor de foc, care pe muntele Sionului ai purces asupra Apostolilor, Ție cântare îți aducem, pe Tine Te binecuvântam și Îți mulțumim Tie, Dumnezeule, Duhule Sfinte:
Vino, Cela Ce Sfânt ești și Biserica o păzești;
Vino și dă un suflet și o inimă celor ce cred în Tine;
Vino și aprinde evlavia noastră cea rece și neroditoare;
Vino și risipeste negura necredinței și a răutății, care se îndesește pe pamânt;
Vino și călăuzește pe toți pe drumul vieții celei drepte;
Vino și ne povățuiește la tot adevărul;
Vino, Ințelepciune neajunsă, și cu judecățile cele de Tine știute, mântuiește-ne;
Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte și Te sălășluiește întru noi!

Condac 3:

O, Prea Adâncă Taină! Dumnezeule, Duhule necuprins cu mintea, Care împreună cu Tatăl și cu Fiul toate le-ai zidit! Tu care ai împodobit cetele îngerilor de sus, întru locasul luminii celei neapropiate. Tu ai chemat la ființă, cu strălucirea slavei, cetele de foc ale luminătorilor cerești. Unind Tu trupul și sufletul într-o minunată alcătuire, zidit-ai neamul omenesc; pentru aceasta toată suflarea Ta laudă și cântă: Aliluia!

Icos 3:

Alfa și Omega, Începutule și Sfârșitule, Tu, Veșnicule Duh, cu necuprinsa putere a purtării deasupra apelor și cu iubitoarea Ta îmbrățișare ai adus pe toți și pe toate la viață. Din suflarea Ta cea de viață făcătoare a răsărit, din genunea cea fără de chip, frumusețea lumii celei întâi zidite, pentru care îți strigăm:
Vino la noi Prea înțeleptule Ziditor al lumii;
Vino, Cela ce esti Mare în micuța floare, ca și în luminătorii cerului;
Vino, Felurime negrăită și Frumusețe veșnică;
Vino și luminează întunecata netocmire a sufletului meu;
Vino și ne arată pe noi zidire nouă în Hristos;
Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte și Te sălășluiește în noi!

Condac 4:

O, Duhule Preabun și Neajuns, din care izvorăște sfințenia! Tu ai înveșmântat-o pe Preacurata Fecioară Maria cu strălucirea orbitoare și neapropiată a Dumnezeirii Tale, făcând-o Maică a lui Dumnezeu Cuvântul, Împarateasă a îngerilor, spre mântuirea oamenilor. Cu puterea cea mai presus de lume, Tu i-ai umbrit pe prooroci și apostoli, Tu i-ai purtat până la al treilea cer, Tu le-ai rănit inimile cu frumusețea cea de sus, punând în graiul lor îndemn înflăcărat, cu care aduc pe oameni la Dumnezeu. Tu îi preschimbi pe cei păcătoși, iar ei, plini fiind de arzătoare bucurie, îți cântă: Aliluia!

Icos 4:

Prin Duhul Sfânt totul viază, și cu puterea Lui se va ridica spre învierea cea de obște toată zidirea, în ceasul de pe urmă al veacului acesta și cel dintâi al veacului ce va sa vie. Ridică-ne atunci din groapă, Preabunule, Mângâietorule, nu spre osândă, ci spre a ne împărtăși de fericire, întru Dumnezeiasca lumină, cu Sfinții toți, cu părinții și apropiații noștri.
Vino dar, și de a sufletului moarte ne izbăvește;
Vino, și înainte de sfârșitul nostru, ne îndestulează cu Trupul și Sangele Mântuitorului Hristos;
Vino și dă-ne să adormim în pace, cu cuget neîntinat;
Vino și luminoasă fă scularea noastră din somnul morții;
Vino și ne învrednicește să privim cu bucurie la norii veșniciei;
Vino și fă-ne fii ai nestricăciunii;
Vino și luminează atunci ca un soare, trupurile noastre cele fără de moarte;
Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte și te sălășluiește întru noi!

Condac 5:

Auzind glasul Tău: “Dacă cineva însetează, să vină la Mine și să bea”, rugămu-Te, Fiule al lui Dumnezeu, astâmpără-ne setea de viața duhovnicească și dă-ne apa vieții. Revarsă asupră-ne unda harului Duhului Sfânt, Cel ce împreună cu Tine are izvor în Tatăl, ca sa nu mai însetăm în veac, toți cei ce cântăm cu umilință: Aliluia!

Icos 5:

Nestricăciosule și Neziditule, Veșnicule, Prea Înduratule Duh, Apăratorule al celor drepți, Curățitorule al păcătoșilor, slobozește-ne de orice întinăciune, ca strălucirea luminii harului Tău să nu se strice întru noi, cei care Îti cântăm:
Vino, Preabunule și dă-ne umilință și izvoare de lacrimi;
Vino și ne învață să ne închinăm Ție în Duh și în adevăr;
Vino, Preaînaltule Adevăr, și lămurește îndoielile sărăcăcioasei noastre înțelegeri;
Vino, Viață Neîmbătrânitoare, și ne primește din strâmtoarea veacului acesta pământesc;
Vino, Lumină Veșnică, și se vor risipi toate nălucirile și spaimele;
Vino, Putere veșnic nouă, împrospătându-i pe copiii tăi cei osteniți;
Vino, Nemărginită Bucurie, și uitate vor fi vremelnicele întristări;
Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte și Te sălășluiește întru noi!

Condac 6:

Saltă, fiică a luminii, Sionule, Sfântă Maică! Împodobită, slăvită Mireasă, cu cerurile împreună, strălucitoare Biserică sobornicească a lui Hristos! Asupră-ți odihnește Duhul Cel Preasfânt, Care tămăduiește neputințele, împlinește lipsurile, dăruiește viață celor morți și îi aduce la viața veșnică pe toți cei ce cu cuviință și cu dreptate strigă: Aliluia!

Icos 6:

“În lume necazuri veți avea”, a zis Mântuitorul. Unde vom afla alinare și cine ne va mângâia? Tu, Duhule Mângâietor, Însuți dezleagă întristarea noastră! Mijlocește pentru noi cu suspinuri negrăite și ușurează inimile celor care te roagă:
Vino, Dulce răcoare a celor osteniți și împovărați;
Vino, Împreună Grăitorule cu cei întemnițați și Adăpostul celor prigoniți;
Vino, și miluiește pe cei slăbănogiți de sărăcie și de foamete;
Vino și tămăduiește patimile trupurilor și sufletelor noastre;
Vino și cercetează pe toți cei care însetează de lumina Ta;
Vino și alină întristarea noastră cu nădejdea veșnicei bucurii;
Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte și Te sălășluiește întru noi!

Condac 7:

“Celui care hulește împotriva Duhului Sfânt, nu i se va ierta aceasta nici în veacul acesta, nici în cel viitor”, a spus Domnul. Ascultând acest cuvânt străin ne cutremurăm, ca nu cumva să fim judecați cu cei neascultători și cu luptătorii împotriva lui Dumnezeu. Nu lăsa, Duhule Sfinte, inima noastră sa se plece spre cuvinte de vicleșug. Întoarce din schisme, eresuri și necredință pe toți cei rătăciți, iar pe întâii născuți ai Bisericii Tale învrednicește-i să cânte în vecii vecilor: Aliluia!

Icos 7:

Când S-a îndepărtat Duhul Sfânt de la Saul, atunci spaima și neliniștea l-au cuprins, iar întunericul deznădajduirii l-au coborât în cele mai de dedesubt; așa mi s-a întâmplat și mie în ziua întristării și împietririi cugetului meu, căci m-am îndepărtat de la lumina Ta; ci dă-mi a Te chema necontenit, Ocrotirea sufletului meu până ce lumina Ta mă va lumina pe mine, cel împuținat la suflet:
Vino dar, și nu mă lepăda pentru cârtirea și nerăbdarea mea;
Vino și potolește cumplita vijelie a tulburării și aprinderii;
Vino și odihnește pe cei necăjiți de strâmtorile vieții;
Vino și îmblânzește inima în ziua împietririi și a mâniei;
Vino și surpă urzelile, tulburările și spaimele duhurilor întunericului;
Vino și dă-ne cu suflarea Ta, inimă zdrobită, ca prin răbdare să mântuim sufletele noastre;
Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte și te sălașluiește întru noi!

Condac 8:

Mântuiește-ne, Cerescule Părinte!Săraci suntem, neputincioși și orbi, și goi duhovnicește!
Dăruiește-ne aurul Tău, cel curățit în foc, cu veșmânt alb acoperă rușinea noastră, vindecă ochii noștri cu balsamul Tău. Pogoară și în vasele cele necurate ale sufletelor noastre harul Preasfântului Tău Duh, Cel de viață făcător, învrednicindu-ne bucuriei celei de a doua nașteri pe toți cei ce cântăm: Aliluia!

Icos 8:

Ca turnul Babel se prăbușește fericirea pământească. Jalnice sunt toate strădaniile omenești. Bine îmi este mie că m-ai smerit, că în păcate și în căderi mi-ai acoperit toată slăbiciunea și nimicnicia. Fără de Tine nimic nu putem face, dar nădăjduim că ne vom mântui prin harul Tau, grăind:
Vino dar, Unule Preaînteleptule Ziditor al vieții;
Vino și lămurește-ne căile Tale cele neînțelese;
Vino precum un fulger și luminează sfârșitul vieții pământești;
Vino și binecuvintează tot începutul bun pe care îl punem;
Vino și fii nouă ajutător la fapte bune;
Vino și luminează mintea noastră în ceasul descumpănirii;
Vino și dăruiește duh de pocaință, ca să se risipească prin aceasta scârbele ce stau să vină asupra lumii spre pedepsire;
Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte și Te sălășluiește întru noi!

Condac 9:

Atât a iubit Dumnezeu lumea, ca și pe Fiul Său cel Unul Născut L-a dat , Care S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara, și Și-a întins pe Cruce mâinile Sale de Ziditor al lumii, iar prin Sângele Său răscumpărat-a din păcat și din moarte întreaga lume! Pentru aceea, toată zidirea așteptând libertatea măririi fiilor lui Dumnezeu, cântă Tatălui care a iubit, Fiului care a răscumpărat și Duhului care a sfințit: Aliluia!

Icos 9:

Duhul Cel Făcător de viață, Care S-a pogorât asupra lui Hristos la Iordan, în chip de porumbel, a odihnit și asupra mea, când mă aflam la scăldătoarea Sfântului Botez; s-a întunecat însa lucrarea bunătății Sale din pricina greșelilor mele. Pentru aceea, precum așteapta zorii drumețul rătăcit noaptea în pădure, așa și eu însetez de razele Tale, Bunule, ca sa nu pier cu totul:
Vino dar, la cel pecetluit cu numele Tău cel înfricoșat;
Vino dar și ușurează cugetul chinuit și pârjolit fără cruțare;
Vino și înnoiește întru mine chipul Tău ce S-a întunecat;
Vino și risipește nălucirile cele născute din păcat;
Vino și mă învață să împărtășesc durerile cele străine;
Vino și pleacă-mă să iubesc întreaga Ta zidire;
Vino și dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale;
Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte și Te sălășluiește întru noi!

Condac 10:

Duhul Sfânt naște a doua oară pe om spre viața veșnică. Duhul Sfânt însuflețeste pe mucenici, sfințește preoții, încununează pe cei drepți, face din pâine și din vin Însuși Dumnezeiescul Trup și Sânge al lui Hristos. O, adâncul bogăției și al înțelepciunii lui Dumnezeu! Dă-ne cununa darurilor Tale: Dragostea veșnică și atotiertătoare, care se întristează pentru păcătoși și vrea ca toți să fie mântuiți prin ea, ca niște fii ai luminii, pentru care strigăm: Aliluia!

Icos 10:

Cine ne va despărți de dragostea lui Dumnezeu? Scârba, sau strâmtoarea, sau prigoana, sau foamea, sau goliciunea, sau nevoia, sau sabia? Daca ne vom lipsi chiar de toate cele de pe pământ, avem moștenire nepieritoare în ceruri: ci dă-ne, Doamne, să Te iubim. nu cu cuvântul sau cu limba, ci cu fapta nemincinoasă și cu nevoința întregii vieți:
Vino, Atotputernicule Duh, și ne sporește credința atotbiruitoare;
Vino și ne dă îndrăzneală în rugăciune;
Vino și încălzește inimile, ca să nu se răcească dragostea noastră din pricina prea multor fărădelegi;
Vino și dă-ne să nu cădem în vreme de prigoană și de batjocorire a credinței;
Vino și ne păzește de ispite peste puteri și de sminteli;
Vino și înviază inimile noastre prin rourarea Ta;
Vino, tămăduiește-ne, sfințește-ne și ne ridică, Bunule, cu harul Tău;
Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte și te sălășluiește întru noi!

Condac 11:

Acestea zice Domnul: “Vărsa-voi Duhul Meu peste tot trupul, și fiii și fiicele voastre vor prooroci, bătrânii voștri vise vor visa, iar tinerii voștri vor vedea vedenii”. Duhule Preadorit, dă-ne doar o fărâmitură de la masa fiilor celor aleși ai Mângâierilor Tale, celor care cu umilință strigăm: Aliluia!

Icos 11:

Acolo unde ai răsărit, fie și doar pentru o clipă, în locul cel de taină al sufletului, strălucind ca un fulger, neuitată este frumusețea descoperirii Tale, prin care se preschimbă, cu preschimbare dumnezeiască și înfricoșată cuviință, făptura cea din tina. Învrednicește-ne Bunule Mângâietor, încă din viața pământească să Te vedem cu inimă curată, noi, cei care strigăm:
Vino, Fulger Dătător de lumina veșniciei;
Vino și luminează-ne cu strălucirea cea neînserată;
Vino, Vistiernicul smereniei și Veselia celor blânzi;
Vino, Apă Vie, răcorește-ne arșita patimilor;
Vino, că departe de Tine nu aflăm liniște și tihnă;
Vino, ca împreună cu Tine pretutindeni este Împărăția Cerurilor;
Vino și întiparește-ne în suflet chipul Tău cel ca de soare;
Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte și Te sălășluiește întru noi!

Condac 12:

Râu nesecat al harului, Cela Ce ierți păcatele, Duhule Sfinte! Primește rugăciunea noastră pentru întreaga lume, pentru cei credincioși și pentru cei necredincioși și pentru fiii neascultării; întoarce-i la Tine și pe toți adună-i în Împărăția Sfintei Treimi, ca să se rușineze de Tine și cel din urmă vrajmaș - moartea - iar lumea, renăscută din focul cel curățitor, să cânte cântarea cea nouă a nemuririi: Aliluia!

Icos 12:

Văd cu duhul cetatea lui Dumnezeu – Ierusalimul Ceresc - ca pe o mireasă împodobită, cu chip de soare, în sărbătoare. Aud săltarea drepților la Cina Domnului, aud glasurile îngerilor și pe Prealuminatul nostru Domn Hristos între aleșii Sai, iar durerea, întristarea și suspinarea au pierit. Împărate Ceresc, Duhule Sfinte, învrednicește-ne prin înșeptita cunună a darurilor Tale să ne împărtășim în Domnul de bucuria veșnica, noi, cei care strigăm:
Vino, Bunule, și trezește în noi setea de viața de dincolo de mormânt;
Vino și aprinde în inimile noastre dorirea vieții veacului celui adevărat;
Vino și ne descoperă bucuria Împărăției celei ce va să vină;
Vino și dă-ne strălucirea ca zapada a curăției;
Vino și umple-ne cu strălucirea Dumnezeirii;
Vino și ia-ne la nunta Mielului;
Vino și ne învrednicește să împărățim în slava Ta cea veșnica;
Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte și Te sălășluiește întru noi!

Condac 13:

O, noian purtător de lumină al iubirii celei mântuitoare, Duhule Făcător de viață! Încălzește cu suflarea venirii Tale neamul omenesc cel înghețat întru fărădelegi, grabește pieirea răului cu nepătrunsele Tale judecăți și ne descoperă cum să prăznuim în veșnicie adevărul cel Dumnezeiesc, astfel ca sa fie Dumnezeu totul întru toate, și cele cerești și cele pământești și cei izbaviți din iad, dimpreună să cânte: Aliluia!

Icos 1:

Îngerii cu fețe luminoase în ceruri neîncetat slavoslovesc pe Duhul cel Sfânt, după cuviința datorată Izvorului vieții și Luminii celei Nematerialnice. Dimpreuna cu ei Te preaslăvim și noi, Duhule Necuprins cu mintea, pentru milele Tale cele ascunse, și cu smerenie ne rugăm să fim adăpostiți sub adumbrirea Ta cea fericită:
Vino, Lumină Adevărată, Duhovnicească bucurie;
Vino, Nor Purtător de rouă și Negraită Frumusețe;
Vino și primește ca pe un miros de bună mireasmă duhovnicească lauda noastră;
Vino și dă-ne nouă să ne împărtășim de bucuria purcederii Tale;
Vino și înveselește-ne cu îmbelșugarea darurilor Tale;
Vino, Veșnicule Soare neapropiat și întru noi Îti fă locaș;
Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte și Te sălășluieste întru noi!

Condac 1:

Veniți toți credincioșii să preaslăvim pogorârea Sfântului Duh. Cel Care din sânurile Tatalui a purces asupra Apostolilor, acoperind ca și cu niște ape pămantul de cunoștința lui Dumnezeu și învrednicind de harul cel de viață făcător al învierii și de slava cea de sus pe cei ce aleargă la El întru curățire, sfințind și îndumnezeind pe cei ce strigă: Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte și te sălașluiește întru noi!

Acest Acatist al Sfântului Duh este foarte folositor tuturor celor care caută darurile Duhului Sfânt: înțelepciunea, înțelegerea, dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea, curăția, pe scurt orice om care dorește după viața veșnică în Hristos, dăruită prin Duhul Sfânt, Purtător de Viață și Dăruitor de lumină nemuritoare.


Activitatea Recentă

Utilizatorului Panzariu Andreea Geanina îi place postarea pe blog Frumoșii nebuni ai poeziei - Violeta Pintea - Dimineața (audio) a lui Florin Alexandru Stana
cu 1 oră în urmă
Utilizatorului Panzariu Andreea Geanina îi place postarea pe blog Pseudo- ADDÉNDA Patru a lui mihai katin
cu 1 oră în urmă
Utilizatorului Panzariu Andreea Geanina îi place postarea pe blog Terapie lichidă a lui Silvia Giurgiu
cu 1 oră în urmă

ADMIN
Florin Alexandru Stana a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Frumoșii nebuni ai poeziei - Violeta Pintea - Dimineața (audio) a utilizatorului Florin Alexandru Stana
cu 1 oră în urmă
Panzariu Andreea Geanina a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog In pielea mea a utilizatorului Panzariu Andreea Geanina
cu 2 ore în urmă
mihai katin a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog In pielea mea a utilizatorului Panzariu Andreea Geanina
cu 3 ore în urmă
Postare de log efectuată de mihai katin
cu 4 ore în urmă

ADMIN
Elena a lăsat un comentariu pentru Mircea Coroș
cu 4 ore în urmă

ADMIN
Utilizatorului Viorel Croitoru îi place postarea pe blog Terapie lichidă a lui Silvia Giurgiu
cu 5 ore în urmă

ADMIN
Utilizatorului Viorel Croitoru îi place postarea pe blog Un nu ştiu ce eminescian a lui Costel Zăgan
cu 5 ore în urmă

ADMIN
Utilizatorului Viorel Croitoru îi place postarea pe blog PĂSĂRI ANDINE (acrostih întors) a lui Friciu Ioan
cu 5 ore în urmă
Utilizatorului Marilena Iorgulescu îi place postarea pe blog Cursurile de echilibru propuse persoanelor peste 60 de ani din Athis Mons-Partea I a lui Mircea Florin Caracas
cu 5 ore în urmă
Utilizatorului Marilena Iorgulescu îi place postarea pe blog Slujba de priveghere - Zilele Sfintei Cuvioase Parascheva 2018 - 13 octombrie 2018 a lui Mircea Florin Caracas
cu 5 ore în urmă
Utilizatorului Marilena Iorgulescu îi place postarea pe blog Un pelerin la Iaşi al anului 2000 la Sf.Cuvioasa Parascheva. Puterea mare vindecătoare a sfintelor moaşte. a lui Mircea Florin Caracas
cu 5 ore în urmă
Utilizatorului Marilena Iorgulescu îi place postarea pe blog EXERCIȚIILE DE ECHILIBRU III- DESCOPERIREA EFECTELOR ÎMBĂTRÂNIRII ASUPRA INIMII ȘI RESPIRAȚIEI a lui Mircea Florin Caracas
cu 5 ore în urmă
Utilizatorului Marilena Iorgulescu îi place postarea pe blog Printre cuvinte... a lui CIUREZU MARIANA
cu 5 ore în urmă
Utilizatorului Marilena Iorgulescu îi place postarea pe blog Noaptea gândurilor mele... a lui CIUREZU MARIANA
cu 5 ore în urmă
Utilizatorului Marilena Iorgulescu îi place postarea pe blog Imposibilul a lui Viorel Croitoru
cu 6 ore în urmă
Utilizatorului Marilena Iorgulescu îi place postarea pe blog Jo a lui Viorel Croitoru
cu 6 ore în urmă
Utilizatorului Marilena Iorgulescu îi place postarea pe blog Rugă de toamnă a lui Viorel Croitoru
cu 6 ore în urmă