INTRODUCERE LA CARTEA "AMINTIRI. VINDECAREA MEMORIEI " -JURNAL III

Cartea "Amintiri.  Vindecarea memoriei  Jurnal III ", urmează Jurnalului II cu titlul "Vindecare prin scris" /23/.  Ea   precede un al patrulea Jurnal  cu titlul "Vindecare prin muzică" . Toate  continuă ciclul propus  de vindecare.

Unele din  primele capitole ale părţii I a noii cărţi, tratează succint nu numai lumea animalelor ci şi a  păsărilor,  plantelor, prin întâmplări inedite , multe petrecute sub ochii mei sau  relatate de cei dragi . Am vorbit  anterior de sufletul animalelor, de discernământul acestora, nu numai al omului, de conştiinţa lor, care se poate ridica la cote  înalte, chiar  până la sacrificiul suprem , pentru salvarea familiei sau iubirea  devotamentul pentru ceilalţi, inclusiv pentru oameni. / 24-26/

Copilăria este un  subiect  important  al amintirilor, cu marile  sale bucurii,  pornind de la joc, de la poveste, cu castele precum cel din Breteil, cu zâne, cu lumea  lui Walt Disney. Sunt descrise  întâmplări personale, legate de anii copilăriei mele , dar şi altele,  ale copiii  mei, sau ai celor dragi.

Despre  plante sunt mai multe povestiri , izvorate din legătura  formidabilă   lăsată de Dumnezeu  oamenilor cu acestea.  Multe din capitolele tratate în cărţile mele  apărute  sau care stau să apară, tratează natura,  fie prin descrierea unor plimbări  prin parcurile noastre, fie cele ale Parisului sau altor oraşe , cum  a fost cazul "Dublului jurnal creştin european"/24 /  sau "Nopţilor pariziene"/25/.  COP 21 noiembrie-decembrie 2015 , un eveniment  remarcabil pentru omenire , s-a desfăşurat nu de mult la Paris. L-am descris în  ultima din   acestea / 25/ , el marcând numeroase evenimente la care soarta a dorit să fiu făcut părtaş.

Acestor capitole le sunt adăugate acum  altele referitor la participarea mea la diferite manifestări legate de aniversarea unor mari oameni de cultură francezi biologi, astronomi, scriitori, pictori, sculptori , șamd  cum este vorba de Camille Flammarion, Camil Lambert,  Bourdelle . Dar, mai ales este vorba de amintiri mai îndepărtate sau mai apropiate legate de întâlnirile mele cu persoane marcante , din literatură :Vintilă Corbu, Radu Tudoran , Alice Botez, Costin Monea și membrii Cenaclului și Revistei  Gândirea Nouă, muzică :Gherase Dendrino, Cristian Mandeal, pictură :Micaela Eleutheriade, sculptură: Constantin Baraschi și Oscar Han.   Mulți  dintre aceștia,  soarta a făcut   să îi am vecini apropiați  și să pot comunica cu aceștia ,iar  pe alții, i-am întâlnit la cenacluri literare cum a fost cel de la Muzeul Stork în anii 91-92 , la diverse  manifestări  artistice sau fiind rude ale soției mele cum este cazul familiei marelui dramaturg Tudor Mușatescu.  

Jurnalele anterioare  au tratat diverse probleme ale vindecării,  cu frecvente   date documentare.

De această dată, construcţia vindecării memoriei am  prezentat-o în partea a II-a a cărţii,  pornind cu modul de concepere al unui "atelier - memorie parizian" iniţiat  aici pentru cei care au nevoie ,  de anul acesta.

 "Atelierul- memorie" a  avut  organizarea unei echipe de psihologi francezi,  iar modul de desfăşurare a orelor a fost unul captivant pentru toţi cei care am fost participanţi.

Am simţit aceasta încă de la examenul test pe care l-am dat . El a fost din fericire reuşit de mine. S-a apropiat de prima şedinţă de lucru în echipă. A fost vorba  mai ales de memorarea prin vizualizare mentală şi apoi prin asociere. Una din probleme  s-a referit la repetarea unui grup de cinci cuvinte complet diferite, cu aceeaşi ordine . Apoi, iar, după 15 minute,  fără nicio notare  şi un timp scurt de memorare iniţială.Exerciţiul a fost dezvoltat prin  cinci secvenţe afişate pe ecran cu 15 perechi de imagini ,  fără nicio notare   privitor la  ceea ce reprezintă în total  cele 30 de imagini. Au existat asocieri aleatoare....

În modul de concepere a unui "atelier memorie", experiența celui  de la Pareille Vieille Poste  a fost una interesantă , ea provenind  recent , lunile octombrie- decembrie 2017.

Există numeroase cărți publicate privitor la memorie , pe unele din acestea le voi furniza  în prima bibliografie. Fiecare dintre ele încearcă să vină cu metode, exerciții noi , jocuri, ghiduri pentru exersarea memoriei bazate pe întrebări si răspunsuri utile, propuneri inovative ale autorilor. 

Majoritatea sunt gândite ca instrumente elaborate de psihologi. Analiza cărților  prezentate în bibliografie  se referă la o serie de preocupări induse  de  autori.

Dintre întrebările utile pe care ni le putem pune,  sunt menționate: -Putem  să construim copiilor noștri un mod de  funcționare a memoriei ca la adulți?-Este memoria aceeași la bărbați ca la femei ?/ -Învață oamenii în același mod să își amintească anumite lucruri ?-În ce fel intervine somnul ca efect ?-Pentru ce memoria ne trădează uneori ?-Învățarea  noastră, este ea  perturbată de emoții sau de stres ?-Cum putem să încercăm să acordăm datele utile?/4/  -Cum funcționează memoria  umană ?/ 5 , 7/ -Cum să reținem mai multe cuvinte într-o anumită  ordine ?-Ne cunoaștem  noi capacitățile  memoriei  vizuale?-Cum  putem să dobândim o memorie extrarordinară ? /6/ -Cum pot fi ameliorate  memoria, creativitatea, concentrarea umană?-Cum putem să comunicăm  mai bine, să gândim, să învățăm  optim?

Succint, ca propuneri oferite în aceste cărți menționez : Un ghid clar și complet care poate răspunde la întrebările care pot fi puse memoriei. În completarea materialului publicat, un caiet cu  exerciții originale pentru evaluarea și antrenarea memoriei. / 7/ Se vorbește de asemenea de memoria unor  gesturi uzuale,  gesturi automate, practicarea sporturilor ,  a plimbărilor utile./ 5/

Memoria ne permite să ne adaptăm comportamentul în funcție de experiența dobândită. O carte privitor la aceasta ne poate permite în mod fericit  să înțelegem multiplele sale fațete, modul ei de funcționare. / 5/ Sunt propuse spre înțelegere mecanisme cerebrale posibile  pentru a ne utiliza optim capacitățile noastre cognitive. Scopul  exercițiilor noi este de a putea  citi mai repede și mai bine, de a ne întări memoria, sa  putem lua notițe eficace, de a  ne ameliora modurile de reprezentare, de a  ști să redactăm rapoarte sau să analizăm  documente. /8 / Pot fi  evaluate metode de îmbunătățire a memoriei,  prin expunerea rezultatelor  datorate unor experiențe personale- originale de aplicare, cu  o analiză a principalelor metode moderne. Au fost date mai peste tot,  zeci  de întrebări asupra a ceea ce nu trebuie uitat  privitor la memorie,  la modelarea memoriei prin procedee  complexe propuse, cu utilizarea  celor mai recente rezultate ale cercetării științifice./ 9/

Au fost propuse  de asemenea activități  noi pentru cei care îngrijesc benevol persoane la domiciliu, din familie,  în scopul stimulării funcțiilor mnezice a persoanelor în vârstă , în special celor atinse de boala Alzheimer. /10-11/ Metodele originale  de stimulare cognitivă  comportamentală a memoriei au fost exemplificate prin zeci  de fișe de activitate./6, 12-14/ Există cărți scrise pentru ajutorul în cazul   unor tulburãri de memorie, lapsusuri, a prea multor lucruri  intervenite în minte./11/  Pentru regăsirea  tonusului mental, există ghiduri  practice cu exerciții, jocuri de evaluare, teste de autoevaluare din domeniul  memoriei, atenției, agilității mentale, concentrării./11/  De asemenea sunt publicate manuale  pentru jocuri ludice, pe care   le putem practica singuri, în familie sau între prieteni./21-22 /

Se propune  o decriptare a principalelor  sisteme clasice care să permită  amintirea unor nume lungi, numere de telefon, date complexe și utilizarea mapping-ului , ca proces adaptat funcționării creierului,  un sistem aplicabil  pentru memorarea  unor nume, figuri de persoane , vise.

 Tony Buzan este creatorul conceptului de "mind maps", util pentru  gândurile  noastre care nu au o reprezentare vizuală externă asupra a ceea  ce se petrece în creier./6 /

 Autorul  este o autoritate recunoscută în lumea întreagă, pentru cercetările sale asupra învățării, prin apelarea la memoria cerebrală. Cărțile sale sunt vândute într- o sută de țări.  

 Prin alte cărți, se propune  utilizarea unor liste de cuvinte structurate , organizate arborescent, pentru reprezentarea unui concept,  a unei idei,  unui proiect sau  plan. Se  explică  modul în care pot fi exploatat brain-stormingul pentru a lua decizii, sau  notițe/17 /.

 Se propune prezentarea unor exerciții numeroase de simulare, cu fotografii, și  mind maps –uri originale, care să ilustreze tehnicile utilizate, de modelare a memoriei/6, 15 /  De asemenea sunt difuzate  CD-romuri care să se adreseze  celor care doresc să își antreneze memoria, cu o varietate  de jocuri destinate exersării stimulării atenției, memoriei, vorbirii, orientării spațiale, imaginărilor mentale,  funcțiilor executive,  ansambluri  de sisteme  logice care să facă apel la diferite memorii , destinate unui cadru general , care pot fi utilizate  individual, sau în colectiv/ 16, 21-22/ .

Sunt prezentate obiective, ca   stimulare   aproape a tuturor tipurilor  de memorie,  antrenându-le cu jocuri adaptate, cu permiterea  achiziționării de noi metode de memorare și  divertisment , de menținere a curiozității, valorizării  unor întâlniri,  creerii de locuri de socializare  între participanți, pentru o mai bună comunicare ./18-20 /

Cartea "Vindecarea memoriei. Amintiri Jurnal III", aduce elemente noi  în identificarea  și corelarea unor memorii mai puțin  avute în vedere în literatura de specialitate, deși datele științifice din ultimii 20 de ani le-au evidențiat prioritar altor memorii. 

Este vorba de "memoria inimii" în corelare mai ales cu "memoria biografică", "memoria sistemică", "memoria celulară", șamd . Sunt prezentate cazuri anterioare rezolvate de recuperare miraculoasă, la care am asistat, am participat sau initiat,  bazate pe  aportul medicinei, dar și teologiei.

De asemenea  sunt prezentate  o serie de dialoguri știință –religie   în perioada 2008-2010, la Universitatea Valahia din Târgoviște dar și din București,  unde au existat numeroase lucrări  care au vizat  aspecte legate de memorie. Sunt analizate încercările de "protezare "sau "vindecare moderne ale memoriei", descoperirea GPS-ului din creier, care a primit premiul Nobel 2014 , dar și aspecte imperios necesar a fi menționate  legate de morala  și bioetica creștină .

 

 

Biografie –Introducere

 

 

 1. Jocelyne de Rotrou, "La memoire en pleine forme", juillet 2003, Guide Poche 

2.Elkhonon Goldberg, " Les prodiges du cerveau  ou comment l'esprit se bonifie avec l'âge" , traduit par Pierre  Reignier, Ed. Robert Lafont, 2007,

 1. http://educationsante-aquitaine.fr/pub/prod_doc/80_biblio_mmoire_64...
 2. Croisile Bernard, "Tout sur la mémoire". Ed. Odile Jacob, janvier 2009,
 3. Petit Laurent, "La mémoire", Ed. Presses Universitaires de France – PUF, octobre 2006, poche, coll.
 4. Buzan Tony, "Une tête bien faite". Éditions d’Organisation, avril 2004 (3ème èd.), broché, coll. Les Guides Buzan.
 5. Lieury Alain, "Mais où est donc…ma mémoire ? " Découvrir et maîtriser les procédés mnémotechniques. Ed. Dunod, septembre 2005,

       8.Derouesne Christian (Pr.), "Vivre avec sa mémoire". Éditions du Rocher, septembre 1996, 

 1. Derouesne Christian (Pr.), "Vivre avec sa mémoire" : Acquisition, défaillance, mémoire des enfants, mémoire et vieillissement… Éditions LGF / Le Livre de Poche, juillet 1998,
 2. Assemat Ariane , "Gymnastique pour la mémoire", Pyrenées-Atlantiques  Codes 64 Mars 2010 - 2 – Supports  Pédagogiques :  Ed. Wolters Kluwer France, février 2009,.
 3. Oliden Javier, "La gymnastique mentale : un programme complet pour entretenir votre cerveau seul, en famille ou entre amis". Éditions du Dauphin, octobre 2009,
 4. Buzan Tony, "Tout sur la mémoire", Éditions d’Organisation, janvier 2004, 244 p., broché, coll. Les Guides Buzan.
 5. http://www.creativite.net/mind-mapping-mindmap-tony-buzan-12/

       14.Buzan Tony, "Booster sa mémoire",  Éditions d’Organisation, mars 2004, 

       15.Buzan Tony, "Muscler son cerveau avec le mind mapping®". Ed. Eyrolles, juin 2008, 89 p., broché, 

 1. Buzan Tony, Buzan Barry, Mind Map® : "Dessine moi l’intelligence", Éditions d’Organisation, juillet 2003 (2ème èd.),

       17.Harrison  James, Hobbs  Mike, Buzan Tony, " Stimulez votre cerveau : Le programme visuel pour          améliorer votre potentiel cérébral – Plus de 200 jeux pour un cerveau ultra performant", Ed. Hachette   Pratique, février 2010,Sereville Chantal (de), "La mémoire, mode d’emploi – 70 tests ludiques pour l’améliorer". Ed. LGF – Livre de Poche, mai 2003,

       18.Azzopardi Gilles, "100 Tests Mémoire pour la garder au top". Ed. Hachette Pratique, juin 2007, 120 p,    coll. Loisirs.

       19.Azzopardi  Gilles, "Votre mémoire : Plus de 200 exercices amusants pour la tester et la booster". Éditions Générales First, janvier 2008,

 1. Rotrou Jocelyne (de), "La tête en pleine forme : Améliorez vos capacités cérébrale et psychologiques". Éditions Robert Laffont, janvier 2002,
 2. Aubry E , "Escapades – Stimulation cognitive de l’adulte", 2008. Support : Jeu composé de 440 cartes de questions + 1 dé. Diffuseur : Mot à mot, Dardilly– Site Internet :

http://www.mot-a-mot.com

      22.Croisile  B., Tarpin –Bernard  F., Belier  S., 2002. Support : Cédérom pour PC (Conf. min. Windows 95 à XP) + 1 livret de présentation des jeux et de la navigation. Diffuseur : Pasteur Mediavita, Levallois Perret – Site Internet :

http://www.pasteurmediavita.com

 1. Mircea Florin Caracaș, "Vindecare prin scris", Jurnal II, editura EIKON, noiembrie 2017,
 2. Mircea Florin Caracaș, "Dublu Jurnal creștin european", vol II, editura CORESI, noiembrie 2017,
 3. Mircea Florin Caracaș, "Nopți pariziene", vol I, editura ePublishers, februarie 2017,
 4. Mircea Florin Caracaș, "Drumul inimii către lumină" , ed. I, editura ePublishers, februarie 2017, editura CORESI, ed. II, noiembrie 2017.

Vizualizări: 32

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al Negru pe alb !

Alătură-te reţelei Negru pe alb


ADMIN
Comentariu publicat de Lilioara Macovei pe Decembrie 11, 2017 la 7:10pm

Aceste precizări sunt binevenite fără discuţie, dar întreaga carte este o ,,introducere" într-un spaţiu foarte interesant, plin de informaţii care, uneori ni se par foarte cunoscute sau deloc, de aceea lecturarea unui material ca acesta are legătură cu ultimile cărţi pe care le-aţi scris până acum. Precizeze, pentru că munca de redactare de peste un an este imensă şi dacă punem la calcul şi documentarea, chiar ne întrebăm, cum aţi reuşit să faceţi?

Admiraţia şi dorinţa mea de a finaliza această minunată carte, fac parte din categoria respectului şi a bucuriei  noastre, a celor care vă cunosc.

Comentariu publicat de Ioan Grigoraș pe Decembrie 11, 2017 la 7:11am

PENIȚĂ!

Comentariu publicat de Pop Dorina pe Decembrie 11, 2017 la 7:11am

O lectură captivantă, de interes. Felicitări!

Comentariu publicat de Mesaru Cornelia-Ecaterina pe Decembrie 11, 2017 la 2:09am

Prețuire și admirație, pentru scrierile dvs,
lecturate de mine cu foarte mult interes .

PENITA!

Comentariu publicat de GIURGIU MARIA pe Decembrie 11, 2017 la 1:10am

Am lecturat cu mult interes și pot să confirm validitatea acelor metode subtile de vindecare a memoriei și sufletului. Sugestionarea cu trăiri înălțătoare, stimularea  minții cu amintiri fericite, muzică divină în ale cărei valuri binefăcătoare de energie,  spiritul să se cufunde  spre a se primeni, cu care să substituie spațiul ocupat cu decepții și tristeți stresante, se numără printre terapiile  alternative de mare succes. Toată admirația și prețuirea mea !

Activitatea Recentă

Pop Dorina a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Melancolia nopților de mai a utilizatorului Ioan Grigoraș
cu 8 minute în urmă
Utilizatorului Pop Dorina îi place postarea pe blog Melancolia nopților de mai a lui Ioan Grigoraș
cu 8 minute în urmă
Pop Dorina a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Ziua Românilor de Pretutindeni a utilizatorului Petru Plătică
cu 11 minute în urmă
Utilizatorului Pop Dorina îi place postarea pe blog Ziua Românilor de Pretutindeni a lui Petru Plătică
cu 11 minute în urmă
Postare de log efectuată de Ana Nan
cu 39 minute în urmă
Lui Ana Nan i-a plăcut discuţia CAMERA DE RÂS a lui Petru Plătică
cu 47 minute în urmă
Lui Mircea Florin Caracas i-a plăcut discuţia CAMERA DE RÂS a lui Petru Plătică
cu 56 minute în urmă

ADMIN
Florin Alexandru Stana a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Frumoșii nebuni ai poeziei - Dumitru Ichim - Dis de dimineață (audio) a utilizatorului Florin Alexandru Stana
cu 56 minute în urmă
Utilizatorului Mircea Florin Caracas îi place postarea pe blog Frumoșii nebuni ai poeziei - Dumitru Ichim - Dis de dimineață (audio) a lui Florin Alexandru Stana
cu 58 minute în urmă
Mircea Florin Caracas a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Ziua Românilor de Pretutindeni a utilizatorului Petru Plătică
cu 1 oră în urmă
Utilizatorului Mircea Florin Caracas îi place postarea pe blog Ziua Românilor de Pretutindeni a lui Petru Plătică
cu 1 oră în urmă

ADMIN
Postarea de blog a utilizatorului Florin Alexandru Stana a fost prezentată
cu 1 oră în urmă

ADMIN
Petru Plătică a contribuit cu răspunsuri la discuţia CAMERA DE RÂS a utilizatorului Petru Plătică în grupul Salonul UMORULUI
cu 1 oră în urmă
Lui Mircea Florin Caracas i-a plăcut discuţia Georges Rouault (27.05.1871 – 13.02.1958) – pictor francez a lui Pop Dorina
cu 1 oră în urmă
Mircea Florin Caracas a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Pogorârea Duhului Sfânt – taină esențială a vieții noastre. FĂRĂ PLÂNS ȘI FĂRĂ IUBIRE NIMENI SĂ NU SE AMĂGEASCĂ, NU VA DOBÂNDI HAINA DUHULUI! a utilizatorului Mircea Florin Caracas
cu 1 oră în urmă
Mircea Florin Caracas a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Pogorârea Duhului Sfânt – taină esențială a vieții noastre. FĂRĂ PLÂNS ȘI FĂRĂ IUBIRE NIMENI SĂ NU SE AMĂGEASCĂ, NU VA DOBÂNDI HAINA DUHULUI! a utilizatorului Mircea Florin Caracas
cu 1 oră în urmă
Mircea Florin Caracas a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Pogorârea Duhului Sfânt – taină esențială a vieții noastre. FĂRĂ PLÂNS ȘI FĂRĂ IUBIRE NIMENI SĂ NU SE AMĂGEASCĂ, NU VA DOBÂNDI HAINA DUHULUI! a utilizatorului Mircea Florin Caracas
cu 1 oră în urmă
Victor Bivolu a contribuit cu răspunsuri la discuţia FARMECUL CARTOFILIEI – MEMORIA CĂRȚII POȘTALE – LOCALITATEA ANDRID - CLĂDIREA KULIN a utilizatorului Victor Bivolu în grupul SALONUL ÎNDELETNICIRILOR PLĂCUTE(HOBBY-URILOR
cu 1 oră în urmă

ADMIN
Utilizatorului Petru Plătică îi place postarea pe blog Ziua Românilor de Pretutindeni a lui Petru Plătică
cu 2 ore în urmă
Panzariu Andreea Geanina a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog de atâtea ori a utilizatorului Panzariu Andreea Geanina
cu 2 ore în urmă