100 de ani de la catastrofa din Octombrie 1917 


Pentru noi toţi cei născuţi în zorii comunismului, data de 7 Noiembrie 1917 are un răsunet deosebit. Era momentul când poporul, bolşevicii, mujicii şi oprimaţii conduşi de Lenin au preluat puterea instaurând în Rusia o nouă eră, o nouă ideologie, de fapt o monstruoasă anomalie social
ă - comunismul. Filosofia marxistă a "dictaturii proletariatului" a fost impusă cu armele de Gărzile Roşii care prin insurecţie au lichidat guvernul provizoriu alcătuit după abdicarea ţarului Nikolai II. Lenin, Trotzki şi din 1922 Stalin, croiesc o nouă istorie care va costa viaţa şi va schimba destinul milioanelor de oameni din trei continente. 
În tinereţea noastră, prin educaţia aliniată ideologiei sovietice eram forţaţi să admirăm pe marii conducători ai revoluţiei comuniste. Unii, chiar au crezut sincer în noua doctrină şi au luptat să o instaleze cu orice sacrificiu. Ce a urmat? Două războaie mondiale distrugătoare, holocaustul, reîmpărţirea Europei şi o mizerie morală şi fizică aplicată celor rămaşi în viaţă în sfera de influenţă sovietică. Istoria a fost consemnată printr-o o falsă iluzie a victoriei şi a unui viitor optimist, servit maselor oprimate de sistem. A fost nevoie de mai mult de 70 de ani ca mitul erei de aur comuniste să se prăbuşească aproape simultan în Rusia şi Europa de est. Germaniile s-au reunificat iar restul vasalilor şi-au recăpătat o libertate nesperată. Dar adevărul despre "marele Lenin" şi isprăvile lui malefice a ieşit la iveală mult mai târziu, după 1991, când dizidenţi au adus la lumină documente secrete copiate din arhivele sovietice. Din aceste documente transpiră faptul că nimeni nu a avut curajul să dezvăluie crimele conducătorilor sovietici care promiteau "distrugerea revoluţionară a lumii vechi şi înălţarea unei civilizaţii strălucitoare". Cum? printr-o dictatură absolută. Şi aici Lenin face prima deviaţie de la marxism, Marx nu ar fi acceptat dictatura nimănui. În numele unei utopice fericiri, Lenin şi succesorul sau Stalin au decis că totul este moral: exportul de revoluţie, războiul civil, violenţa fără limite, distrugerea oponenţilor de acasă. După ce au distrus tot ce se putea, comuniştii au instalat o nouă formă de exploatare: inechitatea birocratică şi privarea tuturor de libertate. Astfel versiunea leninistă a marxismului a devenit noua religie. În 1919, Lenin printr-o secţie internaţională a partidului, iniţiază revoluţii peste tot. Vizau Ungaria, Italia, Cehoslovacia şi România. Azi trebuie să-l privim pe Lenin ca pe un dictator. Puterea însemna pentru el dictatură organizată şi structurată. În 1921 Lenin aprobă în secret refacerea industriei germane de război pe teritoriul sovietic. Subalternii lui erau orbiţi şi îl denumeau "apostolul comunismului", "lumina noastră". După moartea lui Lenin în 1924, Trotzki scrie o interesantă biografie care nu a fost publicată. Stalin a primi de la Lenin circa150 de note, scrisori, telegrame şi ordine directe. Dar Stalin a falsificat multe din aceste documente ca să ascundă relaţile dintre ei. Lenin îl numea adeseori porc, escroc, ticălos, mincinos etc. Un alt personaj important este Grigori Zinoviev care descrie viaţa liderilor comunişti ajunşi la putere. Se instalau la Kremlin, expropiau palate, botezau oraşe cu numele lor, ridicau monumente ridcole şi duceau o viaţă de lux. Nu vi se pare un stil bine cunoscut? 
După moartea lui Lenin, Stalin transformă Rusia într-o putere economică, industrială, cu o agricultură colectivizată. Dar foametea şi sărăcia fac ravagii şi apar proteste, mai ales în Ucraina. Stalin organizează între 1934-1939 o mare campanie de purificare, milioane de "duşmani ai clasei muncitoare" sunt exilaţi şi exterminaţi. 

 


Stalin îşi lichida oponenţii cu mare cruzime. Doctrina a devenit pâinea agenţilor de poliţie. Comisarii sovietici persecutau şi pedepseau populaţia la discreţie. Cultul personalităţii a fost continuat cu mare emfază. O greşeală uriaşă o face Stalin în 1939 când semnează un pact de non beligeranţă cu Germania nazistă permiţând acesteia să invadeze Polonia. În 1941 Germania hitleristă invadează Rusia sovietică pornind un război fără precedent. Politica antisemită a regimului nazist ajunge oficială şi astfel se declanşează programul monstruos al lichidării evreilor din Europa. Holocaustul se petrece în toate ţările cucerite de nazişti, fără vreo reacţie din partea puterilor angajate în război: Rusia, America, Marea Britanie. 
Cu pierderi de milioane de soldaţi din ambele părţi războiul mondial se încheie în 1945 prin împărţirea Germaniilor şi a Berlinului între est şi vest. Comunismul înghite toat
ă Europa de est, Corea de nord, China. Doctrina stalinistă a fost preluată şi răspândită forţat în Germania de est, Polonia, România, Bulgaria, Cehoslovacia etc ţări slăbite de război, distrugeri şi de lipsuri inimaginabile. Generaţia mea, naivă şi orbită mental, a plâns în 1953, la moartea tătucului Stalin. Se prăbuşise cu el o dictatură care a învăţat pe liderii din ţările vasale, Yugoslavia, Germania de est, România, că omul de rând este uşor de manipulat, supus şi exploatabil. În România abuzurile Partidului Comunist Român ajung la extrem pe vremea lui Ceauşescu. Se suprimă libertatea, dreptul la opinie, cultura este controlată, agricultura şi industria treptat distruse de meglomania şi incompetenţa conducătorilor. Securitatea şi poliţia oprimau orice mişcare de protest sau neliniştea internă. Curând societatea este împărţită între o elită a membrilor de partid avantajaţi de regim şi restul "tovarăşilor" care rămân o grupă potenţial neloială ideologiei şi deci supraveghiată de serviciile de securitate. Învăţământul este pus şi el în slujba comunismului. Presa este obligată să aduleze familia Ceauşescu şi "victoriile poporului muncitor". Intelectualii cu alte vederi sunt anulaţi, arestaţi, supraveghiaţi 24 de ore pe zi. Teatrul, artele, cinematografia, radioul şi televiziunea sunt cenzurate şi controlate. Cu o agricultură distrusă, aprovizionarea marilor oraşe devine un coşmar. În anii 70 cozile enorme la hrana de bază: pâine, carne, lapte, devin notorii. Ne alimentam cu glume, umorul mai gonea foamea. O piaţă la negru înflorea sub nasul autorităţilor. Evreii erau în continuare persecutaţi, blamaţi pentru că vor să emigreze în Israel, apoi vânduţi de Ceauşescu contra valutei necesare planurilor sale care au ruinat în final toată economia României. Această vânzare de persoane a salvat mulţi din generaţia mea. Mii de evrei au părăsit România în care au crescut şi au învăţat o meserie. Majoritatea practicau profesiuni utile: inginerie, arhitectură, medicină, chimie etc. Printre ei exista o mâna de scriitori, ziarişti şi artişti. Această modestă comunitate intelectuală a continuat uzul limbii române în ţara visată, Eretz Israel. 
În sfârşit se putea gândi şi scrie liber, necenzurat. Am pornit aici ziare, cărţi şi ne-am bucurat de un acces la cultura vestică, obsesiv blocată de comunişti. Am putut cerceta avangardele, suprarealismul, artele interzise de comunişti care nu le înţelegeau şi se temeau de forţa gândirii libere. Marile revoluţii şi schimbări se fac prin gândire, prin circulaţia ideilor, nu sub ameninţarea anihilării fizice şi morale sub care generaţia mea a crescut şi a trăit. 

AG

Editura SAGA

Vizualizări: 96

Răspunde la Aceasta

Răspunsuri la Aceste Discuţii

restul vasalilor şi-au recăpătat o libertate nesperată... omul de rând este uşor de manipulat, supus şi exploatabil... marile revoluţii şi schimbări se fac prin gândire, prin circulaţia ideilor” (din articol)

Mulţumim AG pentru aducerea aminte a unei perioade din istoria lumii. Fiecare perioadă istorică trăită pe viu de orice popor, aduce în baza de date a omenirii informaţii pe care alţii nu le-au trăit şi poate nu le vor trăi niciodată, motiv pentru care cu greu le vor înţelege.

Asemeni multor oameni educaţi în comunism şi eu m-am bucurat de schimbarea regimului şi în 1992 am pătruns cu curaj în lumea liberă, capitalistă, cu propria mea firmă, gândind, conform unui slogan al firmei europene cu care am început colaborarea, că “Nothing wiil stop me now.”

"În tot cazul, intelectualul are o abilitate: aceea de a găsi de fiecare dată argumente potrivite pentru a justifica şi a se justifica. Mai ales atunci când i se pare că istoria şi-a dat verdictul. Pentru intelectual, glasul istoriei este irezistibil.“ (Lucian Boia, Capcanele istoriei)

Istoria traiului meu în libertate m-a făcut să-mi formulez o opinie personală cu privire la binele şi la răul existent în fiecare perioadă. Am să punctez faptul că educaţia, sănătatea şi locul de muncă erau asigurate gratuit tuturor oamenilor (chiar dacă au existat multe restricţii privind exprimarea propriilor opinii) într-o societate catalagată ca inumană, în timp ce în această societate nouă (considerată umană) aceste foarte importante deziderate ale omului sunt făcute doar pe bani (sigur, şi aici există excepţii).

Dacă evreii au trăit 4 secole în sclavagism şi 4 decenii în libertatea din deşert, pentru a se forma o generaţie nouă, fără nicio restricţie intelectuală, ce a dat naştere unui popor cu o puternică personalitate în lume, eu am trait 4 decenii în forma comunistă de sclavagism şi mai sper să trăiesc 13 ani pentru a împlini 4 decenii de libertate în deşertul bazat pe principiul de bază al evoluţiei: specularea oportunităţilor în scop personal, fără a ţine cont de semeni, de riscuri şi de consecinţele pe termen scurt, mediu şi lung.

Libertatea este partea divină din om.” (Petre Ţuţea)

Nu vreau să vorbesc despre momentul intrării României în UE, nici despre ce mi-au făcut partenerii europeni după acel moment. Chiar dacă m-am pensionat de curând, mica mea firmă încă mai are clienţi, în ciuda marii companii europene cu care am pornit la drum, şi las irezistibilul “glas al istoriei” să grăiască la momentul potrivit de Dumnezeu, chiar dacă Europa nu mai crede în El:

Joi 11 octombrie 2007 Parlamentarii Consiliului Europei au decis, cu 48 de voturi pentru şi 25 împotrivă, să ceară statelor membre să se opună ferm predării în şcoli a teoriei creaţioniste ca disciplină ştiinţifică. Creaţionismul neagă evoluţia speciilor prin selecţia naturală şi nu poate fi pus pe picior de egalitate cu evoluţionismul. Dacă nu suntem vigilenţi, creaţionismul poate deveni o ameninţare pentru drepturile omului. Ţinta primară a creaţioniştilor, în majoritatea lor creştini şi musulmani, este educaţia. Ei sunt decişi să-şi vadă încorporate ideile în curicula şcolară, căutând să le prezinte într-o manieră ştiinţifică. Dar acest fapt nu ar face decât să creeze o confuzie în mintea elevilor, care nu ar mai putea face distincţia între credinţă şi ştiinţă. Teoria evoluţionistă nu are nimic de a face cu revelaţia divină, ci este bazată pe fapte.”

"Între Orient şi Occident s-a născut tipul omului adaptabil, iar românii se încadrează perfect în acest tipar, cu părţi şi bune, dar şi discutabile. Noi suntem obsedaţi de valorile materiale ale lumii europene, la care încercăm să ne racordăm. Trebuie să devenim conştienţi de propriile valori şi să nu le abandonăm. Noi nu trebuie să intrăm în lumea mare ca o societate lipsită de proprii ei piloni. Punctul meu de vedere este că Europa are nevoie de noi, cât şi noi de ea." (Gheorghiţă Geană, antropolog, Institutul de Antropologie F.I. Rainer - Românii acceptă lucrurile cu sentimentul firescului, fără să îşi dea seama dacă sunt sau nu benefice)

Vorba românului:

Vom trăi şi vom vedea

Catastrofele ce vor urma..."

Activitatea Recentă

Utilizatorului Anisoara Iordache îi place postarea pe blog pretutindenară a lui FLOARE ARBORE
cu 1 oră în urmă
Postare de log efectuată de Anisoara Iordache
cu 1 oră în urmă
Utilizatorului Anisoara Iordache îi place postarea pe blog Singurătate a lui ovidiu dinica
cu 1 oră în urmă
Anisoara Iordache a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Singurătate a utilizatorului ovidiu dinica
cu 1 oră în urmă
Utilizatorului Anisoara Iordache îi place postarea pe blog Singurătate a lui ovidiu dinica
cu 1 oră în urmă
Utilizatorului Anisoara Iordache îi place postarea pe blog Nirvana a lui Aurel Conțu
cu 1 oră în urmă
Utilizatorului Anisoara Iordache îi place postarea pe blog Sâmbure amar a lui aDa nemescu
cu 1 oră în urmă
Utilizatorului Anisoara Iordache îi place postarea pe blog Sâmbure amar a lui aDa nemescu
cu 1 oră în urmă
Utilizatorului Anisoara Iordache îi place postarea pe blog Vivarium a lui Eugen Serea
cu 1 oră în urmă
Anisoara Iordache a adăugat comentarii în legătură cu postarea de blog Vivarium a utilizatorului Eugen Serea
cu 1 oră în urmă
Postare de log efectuată de Ionita Corina Claudia
cu 2 ore în urmă
Utilizatorului Caleopi Efrem îi place postarea pe blog Învață... a lui Ioana Cristina
cu 2 ore în urmă
Utilizatorului Caleopi Efrem îi place postarea pe blog Sâmbure amar a lui aDa nemescu
cu 2 ore în urmă
Utilizatorului Anisoara Iordache îi place postarea pe blog Ultima citație a lui Costel Zăgan
cu 2 ore în urmă
Lui Any Dragoianu i-a plăcut discuţia Vă invităm la SIMFONII ESTIVALE!!! a lui Viorel Croitoru
cu 2 ore în urmă
Postare de log efectuată de Costel Zăgan
cu 3 ore în urmă